Aktivitetstilskud

I Jammerbugt Kommune kan der søges om aktivitetstilskud til medlemmer som er under 25 år og bosiddende i kommunen.

For at have ret til aktivitetstilskud skal foreningen være hjemmehørende i Jammerbugt Kommune og være godkendt af Jammerbugt Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Tilskuddet
Aktivitetstilskuddet udgør 50 kr. pr. medlem. Tilskuddet ydes som et årligt tilskud pr. kontingentbetalende aktivitetsmedlem under 25 år, der ikke er i restance (kontingent opfattes som halv- eller helårlig kontingent).

Tilskuddet fastsættes af Kommunalbestyrelsen og kan ikke overstige det indbetalte medlemskontingent. 

Ansøgning

Ansøgningsskema til Aktivitetstilskud.

Medlemstallet opgøres pr. 31/12 det foregående år, via foreningens regnskabsskema. Find regnskabsskemaet her.

En ny forening modtager medlemstilskud og grundtilskud fra og med den 1. januar i det efterfølgende kalenderår.

OBS!
Aktiviteter i forbindelse med fod- og håndholdskoler o.l. udløser ikke medlemstilskud.

Kontakt

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Fritidskonsulent 
Nadia Tind Hansen
Tlf. direkte: 72 57 70 64
ntp@jammerbugt.dk

Foreningsudviklingskonsulent
René Melvad Jørgensen
Tlf. direkte: 41 91 20 62
rmj@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 72 57 70 74
hel@jammerbugt.dk