Kom i gang

Find vejledning til opstart af forening og information om tilskud og lån af lokaler i Jammerbugt Kommune.

Har du/I et ønske om at stifte en forening? Så finder du her en vejledning til, hvordan du opstarter foreningen og hvordan foreningen kan blive godkendt til at modtage tilskud og låne lokaler af Jammerbugt Kommune.

Opstart af en ny forening:

Her kan du se et forslag til, hvordan du kan starte en ny forening.

 • Der skal udarbejdes et sæt vedtægter (standardvedtægter kan fx findes på DBUs, DGIs og DIFs hjemmesider).
 • Derefter indkaldes der til stiftende generalforsamling for den forening, du vil stifte. Send fx indkaldelsen direkte til potentielle medlemmer og annoncer offentligt via opslag på diverse lokale opslagstavler eller i aviserne.
 • På den stiftende generalforsamling kan I følge denne procedure:
  • Vælg en dirigent til at lede mødet.
  • Gennemgå forslag til vedtægter - en paragraf ad gangen. Stem om hvert enkelt ændringsforslag.
  • Stem til sidst om det samlede forslag.
  • Dirigenten underskriver og daterer de godkendte vedtægter.
  • Vælg medlemmer til bestyrelsen - som beskrevet i vedtægterne.
  • Skriv et referat fra generalforsamlingen og få det godkendt af forsamlingen.

Godkendelse af foreningen:
For at kunne godkendes som forening i Jammerbugt Kommune og modtage tilskud via folkeoplysningsloven skal foreningen opfylde følgende:

 • Have et velbeskrevet formål, som er folkeoplysende.
 • Have lovlige vedtægter
 • Have en demokratisk valgt bestyrelse
 • Have hjemsted i Jammerbugt Kommune
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.

I Jammerbugt Kommune er det Folkeoplysningsudvalget, der vurderer, hvilke aktiviteter, der i det konkrete tilfælde er folkeoplysende og dermed berettigede til tilskud. Derfor skal der udfyldes en ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (Følg linket øverst til højre). Denne sendes til Jammerbugt kommune sammen med følgende:

 • De underskrevne og daterede vedtægter
 • Beskrivelse af foreningens aktiviteter og omfanget af disse
 • Referat fra den stiftende generalforsamling, som er godkendt af forsamlingen.
 • Hvis muligt oplys: e-mail og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmerne, hvor mange der er indmeldt i foreningen samt en kort beskrivelse af eventuelle lokaleønsker.

Godkendelsen af foreninger foregår løbende ved et af møderne i Folkeoplysningsudvalget. Efterfølgende får foreningens kontaktperson direkte besked om afgørelsen.

Tilskud:
Når foreningen er godkendt kan denne søge Jammerbugt Kommune om udlån af lokaler, tilskud til driften af lokaler, afholdelse af aktiviteter og midler fra udviklingspuljen. Du kan læse mere herom under Tilskud.

Særligt!

 • En ny forening som søger om medlemstilskud, modtager tilskuddet fra og med den 1. januar i det efterfølgende kalenderår
 • En ny forening kan, hvis der ikke kan anvises kommunalt ejede lokaler, få tilskud til lejede eller egne lokaler.

 

Kontakt

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Fritidskonsulent 
Nadia Tind Hansen
Tlf. direkte: 72 57 70 64
ntp@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 72 57 70 74
hel@jammerbugt.dk