Børneattest

En børneattest er en særlig form for straffeattest.

Attesten oplyser, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, der omhandler seksuelle overgreb og krænkelser mod børn og unge under 15 år. 

Erklæring om indhentelse af børneattest.

Hvem skal indhente børneattester?

Foreninger der har medlemer, der er under 15 år skal:

  • Indhente børneattester på nye medarbejdere/frivillige, der fast skal arbejde med børn og unge under 15 år
  • Indsende tro og love-erklæring om at indhente børneattest til kommunen en gang om året.

Foreninger der ikke har medlemer under 15 år skal:

  • Indsende tro og love-erklæring om at indhente børneattest til kommunen en gang om året. Foreningen bekræfter med erklæringen, at den vil indhente børneattester, hvis der kommer børn og unge under 15 år i foreningen.

Hvordan indhenter du en børneattest?

For at indhente en børneattest skal foreningen indsende et skema til Kriminalregistret, med en skriftlig samtykkeerklæring fra personen det drejer sig om. Skemaet findes på Selvbetjening.

Ansøg om børneattest - link til selvbetjeningsløsning

Ønsker vedkommende ikke at give en samtykkeerklæring, skal foreningen afvise personen. 

Følgende er VIGTIGT:

  • Hvem i foreningen skal indhente børneattesten og modtage oplysningerne?
  • Hvilken person skal den søge oplysninger på? (Man søger kun oplysninger på den, man har tænkt sig at ansætte - ikke på hele ansøgerfeltet)
  • Hvem i foreningen kontakter myndighederne og den undersøgte person, hvis der fremgår krænkelser af børneattesten?  
  • Tavshedspligt: Det er vigtigt at understrege, at foreningen har tavshedspligt. Det er strafbart at videregive følsomme og belastende oplysninger fra Kriminalregistret.

Kontakt

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Fritidskonsulent 
Nadia Tind Hansen
Tlf. direkte: 72 57 70 64
ntp@jammerbugt.dk

Foreningsudviklingskonsulent
René Melvad Jørgensen
Tlf. direkte: 41 91 20 62
rmj@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 72 57 70 74
hel@jammerbugt.dk