Vejledere i UU JammerbugtRing eller send en mail til din UU-vejleder.

Hvis du som borger i kommunen kontakter os med personfølsomme oplysninger, SKAL du logge ind på Digital Post via www.borger.dk og sende sikker post fra den digitale postkasse.

Husk att.: Ungeenheden på forsendelsen.