UU Jammerbugt

UU Jammerbugt hører under Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune.

  • UU er en forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning.
  • Vi vejleder unge i Jammerbugt i 7. klasse til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.
  • De 8 medarbejdere i UU Jammerbugt arbejder på forskellige måder for at opnå følgende mål
    • At alle unge vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse samt bagefter kommer i beskæftigelse.
  • Vores UU-vejledere er på folkeskoler, 10. klassescentre samt i Ungeenheden.
  • Vi tager hånd om unge, der er i gang med individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelser som EGU og STU. 
  • Vi samarbejder med ungdomsuddannelser, Socialforvaltningen og jobcentret.