Uddannelsesparathed

Information om parathedsvurdering.

Det er skolernes ansvar at vurdere, om eleverne i 8. klasse opfylder de personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathed skal vurderes med blik for tre forskellige forudsætninger:

 1. De faglige
 2. De personlige og
 3. De sociale forudsætninger.

Det er formelt set skolens leder, der har ansvaret for at iværksætte, at der bliver foretaget en vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. Skolens leder skal sikre, at disse informationer fremgår af elevens elevplan og indberette resultatet til www.optagelse.dk. I praksis vil det være en eller flere i lærerteamet omkring eleven, der laver vurderingen af elevens sociale og personlige forudsætninger.

Formålet med at vurdere elevens uddannelsesparathed i 8. klasse er først og fremmest at sikre, at de elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, får en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal understøtte, at de kan blive uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse.

Når en elev vurderes ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, er det en foreløbig vurdering. Det er samtidig begyndelsen på en målrettet indsats, hvor elev, skole, forældre og UU i samarbejde skal fremme, at eleven arbejder mod at blive uddannelsesparat. Vurderingen er derfor hverken endelig eller statisk, men kan ses som en mulighed for at få en ekstra indsats, som betyder, at eleven selv kan arbejde hen mod at blive uddannelsesparat frem mod 9. og eller 10. klasse.

Processen med at støtte eleven i at blive uddannelsesparat fortsætter i løbet af 8., 9. og evt. 10. klasse, og formålet er, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate. Undervejs i processen kan UU støtte op med muligheder for praktik, brobygning og mentor. Skolerne kan tilbyde lektiehjælp, specialundervisning og AKT-træning mv., hvis eleven vurderes at have behov for det.

Elevens parathed måles på følgende personlige faktorer:

 • Motivation    
 • Selvstændighed     
 • Ansvarlighed     
 • Mødestabilitet     
 • Valgparathed

Og følgende sociale faktorer:

 • Samarbejdsevne     
 • Respekt     
 • Tolerance

Der er tale om en løbende helhedsvurdering.

Ikke-uddannelsesparate elever modtager en særlig vejledningsindsats fra UU i form af individuel og gruppebaseret vejledning. Uddannelsesparate elever modtager kollektiv vejledning fra UU samt eventuel individuel vejledning fra www.evejledning.dk.

Elevens parathed fremgår af elevplanen og UU får besked via optagelse.dk om elever med individuelle vejledningsbehov. Det er altid UU, der på baggrund af skolens vurdering af faglige, sociale og personlige forudsætninger vurderer, om en elev er uddannelsesparat.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering foretages af UU ifm. ansøgningen til ungdomsuddannelse i 9. eller 10. klasse.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000