Grundskolevejledning

Alle unge som går i skole i Jammerbugt Kommune, får vejledning i grundskolen af deres UU-vejleder

Vejledningen foregår både kollektivt, i grupper og individuelt (kun for de ikke-uddannelsesparate) og er en vekselvirkning af information, undervisning, praktiske aktiviteter og refleksion.

Formålet med vejledningen i grundskolen er at gøre de unge i stand til at træffe et reflekteret, velovervejet og realistisk valg af uddannelse, således at færre unge falder fra, efter de er startet på en ungdomsuddannelse. Erhvervspraktik, introduktionskurser, besøg på uddannelsesmesse, arbejde med uddannelsesplaner og uddannelsesparathedsvurdering indgår som afklarende vejledningselementer for alle elever i grundskolen.
Alle elever er forskellige og skal derfor mødes individuelt og anerkendes for lige præcis deres særlige evner og kompetencer.

Det gør vi også i vores vejledning af de unge. Vi differentierer vores vejledningsindsats, så den er målrettet de elever, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, begynde på eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

I 9. klasse skal eleverne færdiggøre deres uddannelsesplan. Alle elever i 9. klasse bliver parathedsvurderet i forhold til deres aktuelle uddannelsesønske. UU-vejlederen samarbejder med skolen om at uddannelsesparathedsvurdere de unge.

Erhvervspraktik

Erhvervspraktik er et af elevens vigtigste vinduer til erhvervs- og arbejdslivet.

Virksomhederne får mulighed for at møde den kommende generation af medarbejdere og deres virkelighed i skolen. Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet og den virkelighed, der findes på en arbejdsplads.

Erhvervspraktik er en vejledningsaktivitet, der hjælper den unge med til at træffe deres uddannelsesvalg, når de forlader folkeskolen.

I Jammerbugt Kommune skal alle elever en uge i erhvervspraktik i 9. klasse. Udgangspunktet er, at eleven vælger et erhverv, eleven synes kunne være spændende, og vil så gennem erhvervspraktikken få en fornemmelse af, hvad arbejdet indeholder.

Der er mulighed for at komme i yderligere erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse for elever, der har særlige ønsker eller behov

Introkurser

Introduktionskurser er et introduktionsforløb for elever i 8. klasse, der forgår på ungdomsuddannelserne. Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne får indblik i de forskellige ungdomsuddannelser både erhvervs- og gymnasiale uddannelser.

Der er mødepligt til introduktionsforløbene.

Uddannelsesplan

Alle unge i 9. og 10. klasse skal lave en uddannelsesplan. En uddannelsesplan er et værktøj i de unges afklaringsproces i forhold til uddannelsesønsker. Den unge udarbejder planen sammen med sin UU-vejleder. Planen indeholder personlige oplysninger, hvilke fag den unge har haft, karakterer, planer for uddannelse og konkrete uddannelsesønsker.

Den unge, dennes forældre og UU-vejlederen skriver bemærkninger i uddannelsesplanen.

Uddannelsesplanen og arbejdet med den er med til at afklare den unge. UU-vejlederen bruger uddannelsesplanen som afsæt for at give den bedst mulige vejledning for den enkelte. Uddannelsesplanen følger den unge og opdateres løbende sammen med UU-vejlederen, hvis situationen ændrer sig.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000