Åbenlys uddannelsesparat

Hvis Ungeenheden vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse

 

Ret til læse-, skrive- og regneundervisning

Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal du læse-, skrive- og regnetestes. Og hvis testene viser et behov for det, skal Ungeenheden sørge for, at du får tilbudt læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser. Undervisningen skal som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i fx en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.


Aktivering

Det kan på forhånd være vanskeligt at beskrive alle de arbejdsopgaver, der kan udføres som aktivering. men det kan eksempelvis være følgende:

 • landsbypedel
 • skovopgaver
 • vedligeholdelse af naturområder

Vi råder over:

 • træværksted
 • metalværksted
 • kreativt værksted
 • tekstilværksted

Vi laver bl.a.:

 • haveborde m.v.
 • lettere montagearbejde
 • forskellige maleropgaver
 • reparation af cykler og knallerter
 • kørselsopgaver
 • genbrug
 • pedelarbejde
 • diverse bestillingsopgaver til institutioner, foreninger samt friskoler
 • tøjsortering
 • hjælp til humanitære hjælpeopgaver

Vi kan hjælpe dig med at søge arbejde, herunder f.eks. udarbejdelse af CV m.v.

 

Praktiske oplysninger:

Værkstedet: Industrivej 3, 9440 Aabybro

 

Mødetid

Din arbejdstid aftales individuelt med Jobcenter Jammerbugt afhængig af om du modtager arbejdsmarkedsydelse eller uddannelseshjælp/kontanthjælp.

Mandag-Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag               kl. 08.00-12.00

Første dag møder du kl. 09.00.

Ved sygdom skal du ringe til din rådgiver mellem kl. 08.00-09.00.


Arbejdstøj

Du skal møde i praktisk tøj. Der bliver udleveret nødvendig arbejdsbeklædning ved opgaver, som kræver særlig beklædning.
Nødvendigt sikkerhedsudstyr vil blive stillet til rådighed.


Befordring
Befordringsgodtgørelse kan søges ved henholdsvis a-kasse for arbejdsmarkedsydelsesmodtagere eller jobcentre for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere for den daglige transport, som ligger ud over 24 kilometer.