Har en erhvervskompetencegivende uddannelse

Har du en erhvervskompetencegivende uddannelse og kan du ikke forsørge dig selv, vil du kunne modtage kontanthjælp.

Du skal søge elektronisk og melde dig ledig på Jobnet.dk. Læs mere på borger.dk og jamemerbugt.dk

Det er en betingelse for at få kontanthjælp at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til Jobcenteret om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcenteret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat. Hvis jobcenteret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcenteret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.