Barsel.

Jobrelevant vejledning når du er på barsel.

Efter din fødsel, vil du få tilsendt et barselbrev omkring jeres fordeling af forældreorloven.
Det er vigtigt, at barselsbrevet sendes retur til Ungeenheden eller afleveres på et rådhus inden 14 dage efter modtagelse, så forældreorloven bliver registreret.

Mens du er på barsel, er Jeanette Hansen din kontaktperson. Hun træffes på tlf. 7257 8790 eller mail jtr@jammerbugt.dk.

Indenfor de sidste tre måneder af din barsel, vil Ungeenheden tilbyde en vejledningssamtale med din rådgiver fra før din barsel og en børne- familiefaglig konsulent. Formålet med samtalen er at drøfte dine uddannelsesønsker og muligheder med henblik på at hjælpe dig og din familie godt i gang med hverdagen.

 

Baby Café på biblioteket i Brovst, Pandrup, Fjerritslev og Aabybro

Et tilbud til gravide og forældre med spæd- og småbørn
Baby Caféen er et hyggeligt og uformelt mødested, hvor I forældre med spæd- og småbørn kan lære hinanden at kende og få mulighed for at danne mødregrupper.

Læs meget mere om Baby Caféerne og se hvilke datoer og emner under de enkelte byer på sundhedsplejens hjemmeside.