Åbenlys uddannelsesparat

er når vi vurderer, at du umiddelbart er i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Hvis vi vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse.

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i mest muligt omfang arbejde og forsørge dig selv.

Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i fx en nytteindsats. Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere og du vil blive tilknyttet værkstedet, Industrivej 3, 9440 Aabybro.