Ungeenheden

For dig der er mellem 15 og 30 år og ikke i gang med en uddannelse eller arbejde

Ungeenheden henvender sig til unge fra 15 til og med 29 år, der ikke er uddannelsesparate eller som har behov for støtte til fastholdelse i en ungdomsuddannelse.
Er du i gang med en Ungdomsuddannelse og har brug for støtte til at gennemføre, kan vi hjælpe dig, indtil du fylder 25.

Har du spørgsmål til Ungeenheden, kan du altid kontakte os.

Ungeenheden kan hjælpe dig
• hvis du ikke er begyndt på en ungdomsuddannelse
• hvis du har afbrudt eller er ved at afbryde en ungdomsuddannelse
• med at gøre dig uddannelses- og erhvervsparat
• med orientering om din ret og din pligt til uddannelse og erhverv
• med hjælp til udarbejdelse af din egen handleplan, hvor målet er ungdomsuddannelse
• med formidling af kontakt til relevante specialområder

Har du behov for særlig støtte til din uddannelse?
 Ungeenheden kan hjælpe dig med
• Støtte til dine faglige og personligeudfordringer
• Afklarende kompetenceforløb
• Tilrettelæggelse af særlige uddannelsesforløb i samarbejde med UU-vejledere, rådgivere og evt. EGU og STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).