Den Kommunale Ungeindsats (KUI) i Jammerbugt Kommune

KUI i Jammerbugt Kommune, i daglig tale ”Ungeenheden” er forankret under Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen, og deler hus med VUC på Teknologiparken 1, 9440 Aabybro.

Ungeenheden i Jammerbugt leverer en koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesområdet for unge mellem 15 og 29 år, som ikke er i job eller uddannelse, eller som har behov for fastholdelse i en ungdomsuddannelse. Ungeenheden samarbejder med kommunens øvrige relevante afdelinger herunder Familie- og forebyggelsesafdelingen og Skoleafdelingen om den koordinerede indsats for den unge. Desuden samarbejder Ungeenheden med FGU Nordvest/Jammerbugt, erhvervslivet og relevante ungdomsuddannelser, om at få flest muligt unge til at gennemføre en uddannelse eller blive fastholdt i job.


Er du i gang med en Ungdomsuddannelse og har brug for støtte til at gennemføre, kan vi hjælpe dig, indtil du fylder 25.

Har du spørgsmål til Ungeenheden, kan du altid kontakte os.

Ungeenheden kan hjælpe dig:
• hvis du ikke er begyndt på en ungdomsuddannelse
• hvis du har afbrudt eller er ved at afbryde en ungdomsuddannelse
• med at gøre dig uddannelses- og erhvervsparat
• med orientering om din ret og din pligt til uddannelse og erhverv
• med hjælp til udarbejdelse af din egen handleplan, hvor målet er ungdomsuddannelse
• med formidling af kontakt til relevante specialområder

Har du behov for særlig støtte til din uddannelse?
 Ungeenheden kan hjælpe dig med:
• Støtte til dine faglige og personligeudfordringer
• Afklarende kompetenceforløb
• Tilrettelæggelse af særlige uddannelsesforløb i samarbejde med UU-vejledere, rådgivere og evt. EGU og STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

Ungeenheden

Åbningstider for personlig henvendelse i Ungeenheden:
Man-Ons 10.00-14.00
Tors 10.00-17.00
Fre 10.00-12.00

Kontakt:
Mail: Ungeenheden@jammerbugt.dk
Tlf.: 7257 8790

Adresse:
Teknologiparken 1
9440 Aabybro