Socialt frikort

Vidste du…

  • Folketinget har vedtaget Lov om forsøg med socialt frikort, som træder i kraft 2. januar 2019.
  • Forsøgsperioden løber i 2019 og 2020.
  • Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde uden, at indtægten fradrages i offentlige ydelser.

Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, hvis du:

  1. opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service,
  2. hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af et socialt frikort og
  3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

 Læs mere om ordningen her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort/socialt-frikort

 Hvis du mener, at du opfylder ovenstående kriterier og ønsker at søge om et socialt frikort, er du meget velkommen til at rette henvendelse til din rådgiver i Jobcenteret.

Modtager du ikke p.t. ydelser eller er du arbejdsgiver, som er interesseret i at ansætte en person med et socialt frikort, er du velkommen til at kontakte os:

Administrationsbygningen i Brovst Borgervænget 12 9460 Brovst Tlf: 72 57 77 77