Selvforsørgende

Selvforsørgende kan til enhver tid henvende sig i Jobcenter Jammerbugt og få råd og vejledning om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse.

Du har som selvforsørgende ret til tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre muligheden for at du kommer i beskæftigelse. Hvilket tilbud, der skal gives, afhænger af, hvad der vurderes at bringe dig tættere på et job. Det er i sidste ende Jobcenter Jammerbugt som træffer den beslutning. Det er helt frivilligt, om du vil udnytte din ret til tilbud.

Selvforsørgende kan som udgangspunkt få følgende tilbud i hele ledighedsperioden.

  • Vejledning og opkvalificering, kurser samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet. 
  • Virksomhedspraktik.
  • Ansættelse med løntilskud i privat eller offentlig virksomhed.

Telefontider:

Mandag: kl. 10:00-14:00

Tirsdag: kl. 10:00-14:00

Onsdag: kl. 10:00-14:00

Torsdag: kl. 10:00-17:00

Fredag: kl. 10:00-12:00