MentorteamBeskrivelse af mentorindsatsen

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret. 

Det er jobcenteret der vurderer, om der skal ydes mentorstøtte, som bevilges efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167. 

 

En mentor kan f.eks. yde støtte til: 

  • Styrke den enkeltes beskæftigelsesmæssige muligheder 
  • Støttende og motiverende samtaler  

  • Hjælp til og møde på uddannelse/arbejde 

  • Samtaler om ønsker, drømme og muligheder 

  • Støtte til at bearbejde psykiske barriere og sociale udfordringer.  

  • Kontakt med offentlige myndigheder.  

  • Samarbejde med sygehus, læge og psykiatri