Bostøtte efter Servicelovens § 85Formålet med støtten

Støtten til opgaverne bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne og støttebehov. Opgaverne reguleres gradvist ved løbende opfølgningsmøder. Rådgiver i Myndighedsafdelingen har i samarbejdet med borger udarbejdet de indsatsmål, som borger og bo-støtte fra Ressourcecenter Jammerbugt skal arbejde med i fællesskab frem mod at komme i mål med opgaverne

Ressourcecenter Jammerbugt har fokus på den individuelle tilrettelagte tilgang, og at borgerne bliver mødt imødekommende, med respekt og ressourcefokuseret. Der er stort fokus på motivation, interesser og kompetencer med et mål om at øge borgernes selvstændighedsgrad på så mange måder som muligt. Ressourcecenter Jammerbugt arbejder ud fra faglige metoder og tilgange, som tager afsæt i psykoedukation, Kognitiv Ressource fokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) samt TEACCH*- principperne.

 

Medarbejdere:

Kontakt - Myndighed Sundhed og Handicap

Visitationen til Ressourcecenter Jammerbugt sker gennem Myndighed Sundhed og Handicap

Tlf.: 72 57 74 96


Sikker mail til Jammerbugt Kommune

KONTAKT RESSOURCECENTER JAMMERBUGT

Skolegade 3
9460 Brovst

Afdelingsleder


Andreas Nørskou Overgaard
Tlf.: 41 91 25 21
Mail: aov@jammerbugt.dk 

Sikker mail til Jammerbugt Kommune