Revalidering

Her kan du finde information om revalidering samt læse om, hvordan Jobcenter Jammerbugt kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Du kan søge om revalidering, hvis din arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager.

Målet er, at du skal kunne klare dig helt eller delvist på arbejdsmarkedet.
Du bliver tilbudt revalidering ud fra en konkret vurdering af dine sociale og helbredsmæssige forhold. Det sker dog først, hvis andre tilbud ikke er nok til, at du kan komme til at klare dig selv.

Du finder flere oplysninger om revalidering på Borger.dk.