Bostøtten §85Ressourcecenter Jammerbugt er et individuelt tilrettelagt tilbud til borgere i alderen 16 - 67 år med autisme. På Ressourcecenter Jammerbugt gives der tilbud efter LAB-loven, Ressourceforløb, STU, Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud.

Centret er beliggende på Halvrimmens gamle skole, der byder på rolige og naturskønne omgivelser – så der åbnes op for at bruge den omkringliggende natur og nærliggende skovområde.

Ressourcecentret er let tilgængelig med offentlig transport med busrute nr. 70 til det nært liggende busstoppested.

Borgers forløb i centret bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov og ressourcer samt med fokus på motivation, interesser og kompetencer, som alt bidrager til det fælles mål om at øge borgerens selvstændighedsgrad.

Ressourcecentrets medarbejderer og borgeren arbejder sammen ud fra en tilbudsvifte, der imødekommer og tilgodeser udviklingen af job- og erhvervserfaring hos borgeren - herunder muligheden for etablering af praktikforløb ude i virksomheder, undervisning, personlig- og social udvikling samt bo-træning.

Pris pr. fuldtidsplads pr. borger pr. måned udgør kr. 16.657.