Rehabilitering

Her kan du se en video og læse om, hvad Rehabiliteringsteamet kan gøre for dig.

 

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet er en gruppe fagpersoner med forskellige faglige baggrunde, der i samarbejde med dig skal udarbejde en fremtidig plan i forhold til job eller uddannelse. Rehabiliteringsteamet giver indstilling i alle sager, hvor der er tale om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Indstillingen skal indeholde en vurdering af, om der skal bevilges fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Ved ressourceforløb skal der være en vurdering af, hvilke indsatser der er nødvendige, og hvordan opfølgningen skal tilrettelægges.

På baggrund af teamets indstilling træffer kommunen afgørelse.

Rehabiliteringsteamets medlemmer består af:

  • En mødeleder fra kommunens Arbejdsmarkedsafdeling.
  • Din sagsbehandler fra jobcenteret
  • En kommunal medarbejder fra Sundhedsområdet.
  • En medarbejder fra kommunens Socialafdeling.
  • En Sundhedskoordinator - En læge fra Region Midtjylland – Der kan være skiftende læger fra møde til møde
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) deltager ved møder med deltagere under 30 år uden uddannelse.

De nævnte deltagere er teamets faste medlemmer. Ved ferie eller sygdom vil der dog kunne være en kollega med samme faglige baggrund, der vikarierer, og herudover kan der deltage andre fagpersoner alt efter din situation - fx en medarbejder fra kommunens Familieafdeling, virksomhedskonsulent, misbrugskonsulent osv.

 

Hvad sker der efter mødet?

Det er din rådgiver, der udarbejder referat efter mødet og går videre med din sag herefter, alt efter om den skal færdiggøres til eks. fleksjob, ressourceforløb, pension eller anden indsats. Hvis der træffes afgørelse om et andet forsørgelsesgrundlag, er det også din rådgiver som afslutter sagen og videregiver denne til det nye team, du så bliver tilknyttet.

 

I Jammerbugt kommune er det afdelingslederen i den enkelte afdeling, som har kompetence til at træffe den endelige afgørelse på baggrund af teamets indstilling. Følges Rehabiliteringsteamets indstilling ikke, så vil din sag skulle drøftes på et nyt møde i Rehabiliteringsteamet.