Rehabilitering

Her kan du se en video og læse om, hvad Rehabiliteringsteamet kan gøre for dig.

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet er en gruppe fagpersoner med forskellige faglige baggrunde, der i samarbejde med dig skal udarbejde en fremtidig plan i forhold til job eller uddannelse. Rehabiliteringsteamet giver indstilling i alle sager, hvor der er tale om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Indstillingen skal indeholde en vurdering af, om der skal bevilges fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Ved ressourceforløb skal der være en vurdering af, hvilke indsatser der er nødvendige, og hvordan opfølgningen skal tilrettelægges.

På baggrund af teamets indstilling træffer kommunen afgørelse.

Rehabiliteringsteamets medlemmer består af:

  • En mødeleder fra kommunens Arbejdsmarkedsafdeling – Socialrådgiver Stine Bruun Eliasen
  • Din sagsbehandler fra jobcenteret
  • En kommunal medarbejder fra Sundhedsområdet – Rusmiddelkonsulent Lisbeth Søndergaard eller fysioterapeut Søren Høygaard
  • En medarbejder fra kommunens Socialafdeling – Fagkoordinator Katrine Kloster
  • En læge fra Region Midtjylland – Der kan være skiftende læger fra møde til møde
  • En sekretær, som skriver teamets indstilling til referat, som tilsendes dig efter mødet – Lene Sabroe

De nævnte deltagere er teamets faste medlemmer. Ved ferie eller sygdom vil der dog kunne være en kollega med samme faglige baggrund, der vikarierer, og herudover kan der deltage andre fagpersoner alt efter din situation - fx en medarbejder fra kommunens Familieafdeling eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Pensionsudvalget

Pensionsudvalget træffer afgørelse om tilkendelse af, eller afslag på førtidspension

Formand for Pensionsudvalget er den relevant afdelingsleder, dvs.:

  • Førtidspension til unge på uddannelseshjælp - Line Jacobsen ljk@jammerbugt.dk
  • Førtidspension til voksne på kontanthjælp samt borgere under integration – Per Sigsgaard sig@jammerbugt.dk
  • Førtidspension til borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse – Katrine Povlsen Hansen kph@jammerbugt.dk
  • Førtidspension til borgere på dagpenge – Jannie Knudsen jku@jammerbugt.dk

For alle målgrupper er socialfaglig konsulent Karina Pedersen (krn@jammerbugt.dk) medlem af Pensionsudvalget ligesom lægekonsulent Bettina Nedergaard bistår med rådgivning. 

Lægekonsulenten er ikke beslutningsdygtigt medlem af Pensionsudvalget, men sidder alene med for at de andre medlemmer kan rådføre sig omkring betydningen af lægelige akter i pensionssager.