Om Jobcenter Jammerbugt

Jobcenterets hoveopgave er, at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Vi hjælper ledige med at komme i job og bistår offentlige og private virksomheder med at finde nye medarbejdere. Vi støtter også dig, som har begrænsninger i arbejdsevnen, eller særlige behov, for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobcenter Jammerbugt arbejder i henhold til en strategi som er:

Hurtig, Helhedsorienteret, Håndholdt og Individuel.

Formålet er:

  • at flest muligt ledige kommer i ordinært arbejde/uddannelse hurtigst muligt.
  • at borgerne oplever at blive mødt med tillid og en tro på, at de både kan og vil.
  • at dem, der kan selv får lov selv og, at dem der har brug for en ekstra indsats får denne indsats fra dag 1.
  • at borgerne skal opleve et ejerskab for deres planer gennem medinddragelse i en struktureret og individuel indsats.
  • at have fokus på borgerens motivation, ressourcer, medansvar, samt arbejde med mål og delmål fra 1. samtale.
  • et ønske om, at arbejde mest muligt virksomhedsvendt.
  • et ønske om, at medarbejderne på Jobcentret skal føle, at der er brug for deres faglige kompetencer i hverdagen.
  • et ønske om, at virksomhederne skal opleve Jobcenteret som en seriøs og professionel samarbejdspartner.

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10 - 14

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12