DagpengemodtagereI Jobcenter Jammerbugt er vi ved at evaluere de samtaleforløb, vi afholder med borgere, der modtager dagpenge.

 

Borgere, der modtager dagpenge, vil derfor i marts 2019 modtage en mail i deres e-boks, hvor de vil blive stillet en række spørgsmål om sine oplevelser med

samtaleforløbet i Jobcentret.

 

Vi håber, at mange vil besvare spørgeskemaet.