Jobcenter Jammerbugt

Her kan du læse om Jobcenter Jammerbugt, finde kontaktoplysninger og se, hvad der aktuelt for jobcenteret

Jobcenter Jammerbugt er tilbage i drift fra 27. maj og frem. 

 

Rehabiliteringsteam og jobafklaringsforløb

Det er også muligt på ny at gennemføre fysiske møder i kommunernes rehabiliteringsteams. Ligesom der ved ovenstående samtaler også fortsat er mulighed for at afholde virtuelle møder, efter samtykke fra borgeren.

 

Rådighedsregler

Den genetablerede adgang til samtaler og indsats med fysisk fremmøde medfølges af en tilhørende pligt for borgerne til at møde og deltage i disse aktiviteter. Er du i en særlig risiko for at blive smittet eller har du andre bekymringer i denne forbindelse, skal du kontakte din rådgiver direkte.

 

Nyt Juni 2020: 

 

Dagpenge og sygedagpenge
Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder, så ledige dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. 

Den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder. Det indebærer, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.  

G-dage
Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) forlænges frem til og med 31. august. 

Læs mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside

 

225-timersreglen.

Der er 26. juni vedtaget lov nr. 959.

 

Lovændringen forlænger perioden, hvor hjælpen ikke nedsættes eller bortfalder pga. manglende opfyldelse af timekravet/det skærpede rådighedskrav.

 

Med den vedtagne lovændring af § 13 h, stk. 1, vil personer, der har ansøgt om hjælp i perioden fra og med 9. marts til og med 8. september 2020, ikke blive omfattet af 225-timersreglen i perioden fra og med 9. marts til og med 9. september 2020. Fra og med den 9. september 2020 skal persongruppen vurderes i forhold til at blive omfattet af 225-timersreglen.

 

Eventuelle arbejdstimer med ordinært og ustøttet arbejde i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. september 2020, vil skulle medregnes til at opfylde kravet om 225 timers arbejde, ligesom det er gældende for de øvrige forlængelsesgrunde for både personer, som skulle have haft deres hjælp nedsat, eller hvor hjælpen skulle bortfalde i ovennævnte periode, og for personer, som endnu ikke skulle have deres hjælp nedsat, eller hvor hjælpen ikke skulle bortfalde i perioden.

 

Personer, der allerede har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet som følge af 225-timersreglen før den 9. marts 2020, vil ikke i suspensionsperioden få sat ydelsen op til hidtidigt niveau. Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i suspensionsperioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
Tlf. direkte: 72 57 75 11
jku@jammerbugt.dk

Job og Uddannelse
Afdelingsleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Job og Kompetence
Afdelingsleder
Karina Pedersen
Tlf. direkte: 72 57 77 98
krn@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Signe Horsager
Tlf. direkte: 41 91 26 86
sgh@jammerbugt.dk

Ressourcecenter Jammerbugt
Afdelingsleder
Andreas Overgaard
Tlf. direkte: 41 91 25 21
aov@jammerbugt.dk

 ----

Direkte telefonnumre til Jobcentrets afdelinger:
Sprog- og Kompetencecenter:  72 57 88 30
Ungeenheden: 72 57 87 90