Jobcenter Jammerbugt

Her kan du læse om Jobcenter Jammerbugt, finde kontaktoplysninger og se, hvad der aktuelt for jobcenteret

Jobcenter Jammerbugt genåbner 27. maj.

Beskæftigelsesministeren har nu igen muliggjort, at Jobcenter Jammerbugt pr. 27.05.2020 og frem på ny kan tilbyde borgerne både beskæftigelsestilbud og jobsamtaler ved fysisk fremmøde.

 

Rammer og regler for en række øvrige indsatser, herunder vejledning og opkvalificering, jobrettet uddannelse, revalidering, mentorstøtte, læse-skrive- og regnetest, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt støtte efter kompensationsloven er også muligt at tilbyde fra i dag.  

 

Rehabiliteringsteam og jobafklaringsforløb

Det er også muligt på ny at gennemføre fysiske møder i kommunernes rehabiliteringsteams. Ligesom der ved ovenstående samtaler også fortsat er mulighed for at afholde virtuelle møder, efter samtykke fra borgeren.

 

Rådighedsregler

Den genetablerede adgang til samtaler og indsats med fysisk fremmøde medfølges af en tilhørende pligt for borgerne til at møde og deltage i disse aktiviteter. Er du i en særlig risiko for at blive smittet eller har du andre bekymringer i denne forbindelse, skal du kontakte din rådgiver direkte.

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
Tlf. direkte: 72 57 75 11
jku@jammerbugt.dk

Job og Uddannelse
Afdelingsleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Job og Kompetence
Afdelingsleder
Karina Pedersen
Tlf. direkte: 72 57 77 98
krn@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Signe Horsager
Tlf. direkte: 41 91 26 86
sgh@jammerbugt.dk

Ressourcecenter Jammerbugt
Afdelingsleder
Andreas Overgaard
Tlf. direkte: 41 91 25 21
aov@jammerbugt.dk

 ----

Direkte telefonnumre til Jobcentrets afdelinger:
Sprog- og Kompetencecenter:  72 57 88 30
Ungeenheden: 72 57 87 90