Frivilligt mentorkorps

Hvem kan blive frivillig mentor? Vil du være støtte for en medborger, som har brug for en rollemodel? Vi søger en bred sammensætning af mentorer - kvinder og mænd fordelt over hele Jammerbugt Kommune. Vi håber på en god aldersspredning. Mininimumsalderen er 18 år.

Hvordan kan en frivillig mentor gøre en forskel?

Din livserfaring og viden er guld værd. Det samme er din tid og dit nærvær. Personen får en omsorgsfuld og fornuftig rollemodel, at snakke med og hente gode råd hos. Med lidt ekstra støtte og en stabil voksenkontakt bliver personen bedre rustet til at klare hverdagens skær.

De unge og de voksne har forskellige behov. Det er personen og dig, der i fællesskab finder ud af, hvad du som frivillig mentor kan støtte op om, samt hvad I har lyst til at foretage jer sammen.

Nogle vil være interesseret i at:

 • tale om livet, hverdagen, ønsker, drømme, fremtiden
 • dyrke en fælles interesse eller sport
 • mødes til en kop kaffe
 • gå tur, tage på fisketur, køretur
 • lave mad

Andre vil sætte pris på hjælp til at:

 • modtage et opkald om morgenen i en periode
 • vejledning om hjælp i banken og oprette PBS
 • starte i en praktik eller uddannelse
 • udvide det sociale netværk
 • støtte i den personlige udvikling
 • være et ekstra sæt ører til vigtige møder
 • blive vejledt til at benytte offentlige transportmidler

Fælles for dem alle er, at borgerne har et ønske om, at komme videre i deres liv og at de ønsker ar indgå i et positivt samarbejde med mentor.

Hvilke forventninger har vi til dig?

Vi forventer, at du melder dig som frivillig mentor, fordi du har lyst til at give dine livserfaringer videre og har lyst til at bruge dine personlige ressourcer til gavn for et andet menneske, der har behov for det. Samt at du selv har erfaringer fra uddannelsesområdet og/eller arbejdsmarkedet, så du ved, hvilke kompetencer, som er vigtige at udvikle hos et andet menneske.

Det er vigtigt, at du kan være ydmyg overfor den unge som voksen og deres situation; at du først og fremmest er nysgerrig, stiller spørgsmål og kan støtte dem i at reflektere over egne handlemuligheder.

Som frivillig mentor siger du ja til:

 • at bruge 1-2 timer om ugen som mentor
 • at deltage i mentorkursus, som strækker sig over 3 aftener
 • erfaringsudveksling og faglig sparring
 • at vi indhenter straffeattest og børneattest, hvis der skal arbejdes i familier med børn under 15 år.

Vi tager udgangspunkt i dig og det, du byder ind med. Dernæst matcher vi dine ønsker og interesser med personens ønsker og behov.

Sådan kommer du i gang?

Hvis du går lyst til at melde dig som frivillig mentor, er du velkommen til at kontakte Mentorkoordinator Janne Schubert på mobil 4191 1790, eller mail jsc@jammerbugt.dk.

Du kan også kontakte Formanden for de frivillige mentorer Brian Skøtt på mobil 2498 4972. Så vil du blive ringet op.

Processen derefter:

 • Invitation til en uforpligtende samtale
 • Deltagelse på næstkommende kursushold
 • Koordinator matcher dig med en ung eller voksen
 • Matchmøde mellem dig, den unge eller voksne og mentorkoordinatoren