Matrikelkortet

Matrikelkortet beskriver de juridiske ejendomsgrænser og vejrettigheder. Desuden vises også fredskovsbelagte arealer og forurenede arealer.

Link til kommunens digitale kort

Matrikelkortet er et vejledende kort, hvor skelgrænserne ikke behøver at falde sammen med de synlige brugsgrænser i landskabet. Bliv ikke forskrækket, hvis der er en skelgrænse, der går gennem din bygning. Skelgrænserne kan nemlig være unøjagtige, specielt udenfor byerne. Derfor kan du ikke anvende kortet til f.eks. måltagning.

Hvis du ønsker dig et nøjagtigt matrikelkort over din ejendom, henviser vi dig til en privat praktiserende landinspektør.

Du finder et link til mere information om matrikelkortet på Geodatastyrelsens hjemmeside.