Matrikelkortet

Matrikelkortet beskriver de juridiske ejendomsgrænser og vejrettigheder. Desuden vises også fredskovsbelagte arealer og forurenede arealer.

Link til kommunens digitale kort

Matrikelkortet er et vejledende kort, hvor skelgrænserne ikke nødvendigvis falder sammen med de synlige brugsgrænser i landskabet. Kortet kan derfor ikke anvendes til f.eks. måltagning.

Ønsker du et nøjagtigt matrikelkort over en ejendoms matrikelskel, henviser vi til en privat praktiserende landinspektør.

Du finder et link til mere information om matrikelkortet på Geodatastyrelsens hjemmeside til højre på siden.