Særlige bidrag

Du kan søge om bidrag fra barnets anden forælder i særlige situationer – fx ved fødsel, dåb eller konfirmation

https://www.borger.dk/Sider/Saerlige-bidrag.aspx?NavigationTaxonomyId=8e5b725f-1186-478d-92b2-fc38103fb606