Tværfaglig håndbog - spil sammen

Heldigvis trives langt størstedelen af Jammerbugt Kommunes børn og unge med gode og trygge opvækstvilkår i hjemmet, i dagtilbud, i skole og i fritiden. Nogle børn og unge har dog brug for en særlig indsats i kortere eller længere tid, og her har man som fagperson et helt særligt ansvar for at yde støtte og hjælp.

Denne håndbog henvender sig primært til medarbejdere, der i det daglige arbejder med børn i alderen 0 – 18 år, og den indeholder information, redskaber og viden, der kan understøtte de nære professionelles arbejde.

Håndbogen er således et bidrag til den fælles platform for vores samarbejde, hvor vi tværfagligt skal spille sammen og dermed sikre, at de børn og familier, der har brug for en særlig indsats, får den nødvendige og den bedst mulige hjælp og støtte i samarbejde med forældrene og så vidt muligt ydes i børnenes og de unges nærmiljø, i de lokale dagtilbud og skoler.

Håndbogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe i "Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats" i Børne- og familieforvaltningen, og den er udleveret til alle dagtilbud, skoler, PPR, Sundhedsplejen, Børne- og familierådgivningen, Familiecentret, Tandplejen og andre relevante fagområder i kommunen. Den vil endvidere være til rådighed og fri afbenyttelse i en elektronisk udgave på kommunens hjemmeside, hvor den løbende vil blive opdateret 2 gange årligt.

Kapitler

Bilag

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk