Når I vil giftes

Vil I giftes? Tillykke! Se her hvad der skal til og hvordan det kan foregå.

I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse. Vælger i en borgerlig vielse vil vielsen blive foretaget af Borgmesteren eller af en giftefoged, udpeget af borgmesteren. For at blive viet skal I udfylde en Ægteskabserklæring og derefter udsteder kommunen en prøvelsesattest - se mere om hvordan i skal gøre: Indgåelse af ægteskab og hvad der kræves: Betingelser for ægteskab.

Par af samme køn kan indgå ægteskab, på samme måde som par af forskelligt køn, da ægteskabsloven er blevet ændret. Samtidig er loven om registreret partnerskab ophævet, og dette medfører, at det ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab. Loven finder dog fortsat anvendelse på registrerede partnerskaber, der er indgået før 15. juli 2012. Se mere om Registreret partnerskab.

Vielser finder som udgangspunkt sted på Rådhuset i Aabybro eller på Herregården Bratskov i Brovst.

Vielse kan også finde sted i godkendte trossamfund, et sted i naturen eller et helt tredje sted. Har I specielle ønsker om vielsessted, kan de visse tilfælde imødekommes, ring og spørg. 

Ved vielser skal der være to vidner tilstede og I er velkommen til at medbringe selv, ellers stiller medarbejdere hos Jammerbugt kommune gerne op. Gæster er selvfølgelig også velkommen.

Kontakt vielseskontoret

Rådhuset Aabybro
Toftevej 43
9440 Aabybro

Connie Alsing Andersen
Tlf. direkte: 72 57 74 06
coa@jammerbugt.dk

Lone Hilmer
Tlf. direkte: 72 57 74 03
hil@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000