Dansk som andetsprog - basis undervisning og integrationsopgaven - socialt og kulturelt i Jammerbugt Kommune.

I Jammerbugt kommune får nyankomne flersprogede børn i dagtilbud og elever i folkeskolen støtte til deres dansksprogstilegnelse.

Herunder gennem DSA- basis undervisning og støtte i integrationsprocessen, der er omkring et nyankommet barn, såsom:

 • Sproglig udvikling
 • Den sproglige dimension(verbalt og nonverbalt)
 • Forældre inddragelse og forældre samarbejde
 • Arbejde med sprog og kultur
 • Integrationsopgaven - socialt og kulturelt

Vi har i kommunen fokus på overgangene mellem dagpleje/vuggestue til børnehaven, fra børnehaven til skole og igen fra skole til ungdomsuddannelse.

Her på siden finder du ansøgningsskema til DSA-støtte m.m.til flersprogede børn/elever samt nyttige links til arbejdet med flersprogede børn og unge i praksis.

Der kan ansøges om DSA-støtte til alle nyankomne børn og unge i kommunen, der har behov for at navigere i to eller flere sprog i deres hverdag.

Ansøgningsskema, vejledning og eksempler på en udarbejdet SMTTE finder du her:

Klik på det link du skal bruge og du kommer til skemaet, ansøgningen og efterfølgende ansøgninger via SMTTE-model skal sendes pr. mail til ikc@jammerbugt.dk.

Det er vigtigt, at en kopi af visitationsskemaet og læringsudviklingsplanen, i form af SMTTE-modellen, lægges sammen med barnets/elevens stamoplysninger, så disse følger barnet/eleven.

SMTTE-modellen skal bruges som et aktivt redskab i arbejdet med barnets/elevens DSA-udvikling indenfor DSA-basis fire kompetenceområder:

Læse, lytte, tale og høre samt omkring hele barnets integration og læringsudvikling. 

SMTTE-modellen er ikke alene grundlaget for visitationen. SMTTEN-modellen skal i høj grad benyttet som et lærings- og samtaleark for elevens sproglige, sociale og faglige udvikling samt trivsel. Dermed vil SMTTE-modellen rumme hele barnets læringsudvikling og integration i henholdsvis skole/dagtilbud.

SMTTE-modellen skal følge det enkelte barn i visitationsperioden og danne grundlag for at kunne tilrettelægge DSA- supplerende bedst muligt fremadrettet, når DSA-basis stopper. Endvidere danner læringsudviklingsplanen grundlag for forældresamarbejdet,  i overgangen fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse samt i samarbejde med PPR

Visitation foregår på følgende måde:

Startpakken er til nyankomne børn/elever (der har første møde med en dansk institution) er gældende fra den dag, barnet/eleven starter i institutionen. Visitationen hertil sker via et administrativt skema: DSA startpakke og indstilling.

I de tre måneder "startpakkeperioden" strækker sig over, skal der udarbejdes en pædagogisk udviklingsplan/SMTTE model over elevens DSA udvikling. Denne planlægnings- og evalueringsmodel fungerer som grundlag for næste visitationsperiode: SMTTEmodellen til DSA støtte.

 

Når SMTTE modellen godkendes som grundlag for yderligere behov for DSA støtte, tildeles eleven en ny visitationsperiode, tildelt efter elevens behov for DSA basis undervisning. Den samlede visitationsperiode strækker sig over to år.


Kopi af visitationsskema og SMTTE modeller skal ligge sammen med barnets/elevens stamoplysninger, så disse følger barnet.

Vejledning:
Her finder du vejledningen på DSA tænkningen og visitationspraksis: Vejledningen til ledere og medarbejdere i forhold til modtagelsen af flersprogede børn og unge. På følgende links findes eksempler på en udfyldt SMTTE model, her er både en for dagtilbud og skole: SMTTE eksempel dagtilbud og SMTTE eksempel skole1SMTTE eksempel skole2.

I Jammerbugt kommune er der et DSA-netværk

Nedenstående til afdækning af sprog og ressourcer hos DSA- barnet/eleven:

Til afdækning af sprog og ressourcer hos den flersprogede elev:

Inspiration til DSA-undervisningen og arbejdet med DSA-opgaven:

Inspiration til undervisning og opgave

DSA-konsulent

Midlertidig konsulent på DSA området

Indira Karamehmedovic
Tlf.: 4191 1358
Mail: ikc@jammerbugt.dk

 • Jeg kan kontaktes ved behov for sparring og støtte i DSA-opgaven.
 • Jeg vil løbende komme ud i praksis på observationsbesøg med henblik på sparring omkring DSA-opgaven.
 • Jeg deltager på indskrivningsmøder af nyankomne flersprogede børn/elever.
 • Jeg deltager i ovegangene via overleveringsmøder.
 • Jeg deltager på kompetence forum og i netværksmøder.
 • Jeg følger DSA-børnene via deres læringsudviklingsplan-SMTTEN.
 • Jeg kan inviteres ind i forældresamarbejdet.
 • Jeg kan være behjælpelig med at anbefale materialer og dele viden og erfaringer kommunens organisationer imellem.
 • Jeg kan inviteres ind i sprogudviklingen og daglig praksis ift. DSA generelt eller ved specifikke børn/elever.
 • Jeg visiterer DSA-støtten. 

Endvidere koordinere og samarbejder jeg med vores samarbejdsparter i Jammerbugt Kommunen, omkring fælles snitflader, så vi bedst muligt koordinere indsatsen rundt om nyankomne børn og flersprogede børn/elever i kommunen.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000