Dansk som andetsprog - basis undervisning

Her på siden finder du ansøgningsskema til DSA støtte til flersprogede elever. Støtten er til dansk som andetsprogs basis undervisning og vurderes ud fra følgende kompetenceområder: tale, lytning, læsning, skrivning.

Klik på det link du skal bruge og du kommer til skemaet, dette skal udfyldes og sendes underskrevet pr. mail til sis@jammerbugt.dk.

Det er vigtigt, at en kopi af visitationsskemaet lægges sammen med barnets/elevens stamoplysninger, så disse følger barnet.

SMTTE modellen skal bruges som et aktivt redskab i arbejdet med elevens DSA udvikling indenfor de fire kompetenceområder. Dette danner grundlag for visitationen, der vurderes ud fra barnets/elevens behov.

Visitation foregår på følgende måde:

Startpakken er til nyankomne børn/elever (der har første møde med en dansk institution) er gældende fra den dag, barnet/eleven starter i institutionen. Visitationen hertil sker via et administrativt skema: Adm. visitation til DSA støtte (Startpakke).

I de tre måneder "startpakkeperioden" strækker sig over, skal der udarbejdes en pædagogisk udviklingsplan/SMTTE model over elevens DSA udvikling. Denne planlægnings- og evalueringsmodel fungerer som grundlag for næste visitationsperiode: SMTTEmodellen til DSA støtte.

For hver visitationsperiode skal der indsendes en ny SMTTE model for barnets/elevens udvikling sammen med det tilhørende administrative visitationsskema: Adm. visitation til DSA støtte via SMTTE modellen.

Når SMTTE modellen godkendes som grundlag for yderligere behov for DSA støtte, tildeles eleven en ny visitationsperiode, tildelt efter elevens behov for DSA basis undervisning. Den samlede visitationsperiode strækker sig over to år.

Takster for dagtilbud :

Takst 1: 1200kr. pr. mdr. pr. barn (startpakken og 1. visitationsperiode)

Takst 2: 750kr. pr. mdr. barn (2. og 3. visitationsperiode)

Takster for skole:

Takster modtagerhold

Takst 1: 6000kr. pr. mdr. pr. elev (startpakken/visitationsperiode 0)

Takst 2: 3080kr. pr. mdr. elev (1-3 visitationsperiode)

Takster enkeltintegration

Taksten er anderledes, da taksten for elever, der er enkeltintegreret, er 7000kr pr. mdr. pr elev for alle perioderne  i begge år

Der revisiteres ikke uden ny SMTTE model.

Kopi af visitationsskema og SMTTE modeller skal ligge sammen med barnets/elevens stamoplysninger, så disse følger barnet.

Vejledning:
Her finder du vejledningen på DSA tænkningen og visitationspraksis: Vejledningen til ledere og medarbejdere i forhold til modtagelsen af flersprogede børn og unge. På følgende links findes eksempler på en udfyldt SMTTE model, her er både en for dagtilbud og skole: SMTTE eksempel dagtilbud og SMTTE eksempel skole1SMTTE eksempel skole2.

Ressourceteam:
Ved behov for råd, vejledning eller sparring kan Ressourceteamet kontaktes. Læs mere i Ressourceteambeskrivelsen, hvad Ressourceteamet kan bidrage med.

Dansk som andetsprog

Sisse Søndergaard Larsson
Dansk som andetsprogskonsulent
Tlf.: 7257 7123
Mail: sis@jammerbugt.dk

Vejledning

Vejledningen til ledere og medarbejdere i forhold til modtagelsen af flersprogede børn og unge.

Ressourceteam

Ved behov for råd, vejledning eller sparring kan Ressourceteamet kontaktes.

Ressourceteambeskrivelsen