Tilskud til privat pasning

Som et alternativ til kommunale dagtilbud ydes tilskud til privat pasning for børn i aldersgruppen 26 uger til den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder

Vigtig information inden du skriver kontrakt med privat pasningsordning

Søg om tilskud til privat pasningsordning (pdf)


Hent folder med infHent folder meormation om tilskud til privat pasningningsordning (pdf

Forældrene kan indgå en aftale med en privat pasningsordning eller forældrene kan ansætte en privat passer.

Jammerbugt Kommune udbetaler max. 75 % af udgiften til privat pasning, dog højest: 

Tilskud 2020:

over 32 timer                                 5.624 kr. pr. måned i 12 måneder.

32 timer og derunder                      3.750 kr. pr. måned

 

Jammerbugt Kommune godkender de private pasningsordninger og fører tilsyn 2 gange årligt.

Pladsanvisningen visiterer ikke til private pasningsordninger. 

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Tina Riis Thomsen