Deltidsplads i forbindelse med barselsorlov

Hvis du har barsels- eller forældreorlov har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til dine børn, der er indmeldt i et kommunalt dagtilbud.

Når du søger om deltidsplads, skal du dokumentere, at du afholder barselsorlov. Dokumentationen skal bestå af en kopi af vandrejournalen eller en aftale med din arbejdsgiver om barsel.

Muligheden for deltidsplads på 30 timer kan gives i én sammenhængende periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsel i direkte forlængelse af hinanden, skal I ansøge om det på to separate skemaer.

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis:

  • du afbryder barselsorloven i en periode på mere end 5 uger
  • barselsorloven på anden vis bortfalder
  • du under barselsorloven i en periode eller permanent ændrer deltidspladsen til en fuldtidsplads 

Perioden, hvor du har ret til deltidsplads, kan påbegyndes den dag du overgår til barselsorlov og ophører samtidig med, at din barselsorlov slutter. Du har pligt til at orientere Pladsanvisningen om planlagte afbrydelser af barselsorloven, hvis afbrydelsen strækker sig over mere end 5 uger, og hvis barselsorloven ophører. Du skal orienterer Pladsanvisningen senest med 1 måneds varsel. 

De 30 ugentlige timer skal afvikles indenfor tidsrummet fra 8:00-15:00.

Du skal orientere dagtilbuddet om, hvordan du ønsker at benytte de 30 ugentlige timer.

Fordelingen af de 30 timer kan ændres med et varsel på minimum 4 uger til dagtilbuddet.

Hvis du afholder barselsorlov kombineret med delvis beskæftigelse har du fortsat mulighed for at benytte deltidspladsen på 30 timer ugentlig.

Du skal søge om deltidsplads senest en måned før, du skal bruge den.

Taksten for en deltidsplads på 30 ugentlige timer i 2020 er:

Dagpleje:           kr. 2.260 mdl. i 11 måneder (juli er betalingsfri)

Vuggestue:         kr. 2.523 mdl. i 11 måneder (juli er betalingsfri)

Børnehave:         kr. 1.433 mdl. i 11 måneder (juli er betalingsfri)

Prisen er eksklusiv mad.

Ansøgningsskema til deltidsplads kan hentes her og skal fremsendes sammen med dokumentation for barsel som sikker post til Pladsanvisningen via Borger.dk eller via Jammerbugt Kommunes hjemmeside www.jammerbugt.dk. Ansøgningen skal sendes senest 1 måned før du ønsker at benytte deltidspladsen.

Retningslinjer i forbindelse med 30 timers tilbud

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk