Sprogvurdering af 3-årige børn

I Jammerbugt Kommunes dagtilbud sprogvurderes børnene i 3-årsalderen, når det skønnes at barnet har behov for sprogstimulering. Det er pædagogerne i dit barns dagtilbud, der foretager det faglige skøn

Jammerbugt Kommunes mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats (pdf-fil).

Plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats (pdf-fil).

Jammerbugt kommunes mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige, 5 årige og den sprogunderstøttende indsats (pdf-fil)

Hvis du som forælder selv er bekymret for dit barns sproglige udvikling, er du altid velkommen til at tale med personalet i dit dagtilbud, så I sammen kan finde ud af om, der er brug for en sprogvurdering af dit barn.

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Tina Riis Thomsen