Feriepasning for dagpleje, vuggestue børnehave, SI og SFO

Orientering og tilmelding til feriepasning 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29, 30, 31 og mellem jul og nytår).

Kriterierne for lavt fremmøde i børnehaverne og SFO er fastsat til 30% i Jammerbugt Kommune. Det betyder, at institutionerne kan lukke og tilbyde koordineret pasning de dage, hvor der er lavt fremmøde.

Alle dagtilbud i Jammerbugt Kommune har helt lukket den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag).

Den koordinerede fælles feriepasning tilbydes i institutioner i centerbyerne, og der tilbydes fællespasning for børn i den kommunale dagpleje i dagplejehjem jævnt fordelt i kommunen.

Information om fælles koordineret pasning i dagpleje, vuggestue, børnehave, IS og SFO