Børn der udebliver fra dagtilbud

Læs retningslinjerne for håndtering af børn der udebliver fra dagtilbud:

 

 

Vi har jævnligt børn i et af vore dagtilbud der pludseligt ophører med at komme. Oftest kontakter forældrene os og vi er i dialog om hvad der skal ske fremadrettet.

Indimellem oplever vi dog at børnene udebliver uden vi hører noget. Dette kan på sigt blive dyrt for Jammerbugt Kommune da alle pladser i vore dagtilbud koster kommunale kroner - både til den enkelte institution hvor barnet står som indskrevet og som eventuel friplads i forhold til forældrebetalingen.

 

Derfor foreslå pladsanvisningen at følgende procedurer anvendes når børn udebliver fra et dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO)

 

Ved fravær uden orientering fra forældrene kontaktes hjemmet:

For de 0 – 6 årige efter 7 kalenderdage

For de 6 – 10 årige efter 14 kalenderdage.

 

Hvis barnet fortsat ikke kommer i dagtilbuddet kontaktes forældrene efter en måned, med en orientering af hvis barnet ikke dukker op inden for den næste måned, betragtes barnet udmeldt af dagtilbuddet uden opsigelse. Den aktuelle plads kan så tilbydes et andet barn.

Da vi har pladsgaranti vil forældrene ved henvendelse til pladsanvisningen kunne tilbydes en ny plads i et relevant tilbud med dags varsel. Oftest vil barnet tilbydes plads i samme institution, af hensyn til barnets tarv.