Aktindsigt

Persondataloven indeholder en række regler om registreredes rettigheder.

Den registreredes rettigheder omfatter bl.a. ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede selv, ret til at gøre indsigelse mod, at behandling finder sted, og ret til at få korrigeret eller slettet oplysninger, der er urigtige eller vildledende, jf. persondatalovens §§ 31-34, 35 og 37.

Enhver har ret til aktindsigt efter Offentlighedsloven. Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag, herunder også kort, tegninger, film m.v. Der er dog visse undtagelser fra retten til aktindsigt, idet der bl.a. ikke kan gives ret til oplysninger om enkeltpersoners private forhold, forretningshemmeligheder m.v., jf. offentlighedslovens kap. 2 og 4.

Hvis aktindsigten omhandler din egen afgørelsessag, eller du er part i en afgørelsessag (dvs. direkte berørt af kommunens afgørelse), har du krav på aktindsigt efter reglerne i Forvaltningsloven. Aktindsigt efter Forvaltningsloven er mere omfattende end Offentlighedsloven, da der er oplysninger om dig selv, som du gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til, jf. forvaltningslovens kap. 2.

For nærmere oplysninger bedes du rette henvendelse til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9490 Pandrup. Indeholder din anmodning om aktindsigt personfølsomme oplysninger, skal du kontakte os via digital post. Log ind på e-boks eller borger.dk, "skriv ny post" og fremsøg Jammerbugt Kommune, som modtager.