Skorstensfejer og skorstensfejning

Jammerbugt Kommune fører administrativt tilsyn med skorstensfejerområdet og der er indgået en kommunal aftale med de nedenstående skorstensfejere.

  • Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året.
  • Større skorstene skal fejes mindst to gange om året.
  • Det er vigtigt, at reglerne for, hvornår en skorsten skal renses, overholdes.
  • Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler, og om der er brandfare.
  • Skorstensfejeren skal også undersøge om installationerne i det hele taget er i orden.

Skorstensfejning
Hvis du går med tanker om at etablere et fyringsanlæg, er det en god idé at få råd og vejledning af skorstensfejeren. Du skal altid anmelde eller indhente godkendelse hos skorstensfejermesteren, når du etablerer ildsteder og skorstene.

Rengøring af skorstene
Skorstene, der er tilsluttet mindre oliefyrede anlæg, pejse, brændeovne eller lignende ildsteder, skal rengøres mindst en gang om året eller efter behov.

Rengøring af skorstene, der er tilsluttet andre anlæg, herunder halm, flis eller træspånsanlæg, aftales i hvert enkelt tilfælde med skorstensfejermesteren.

Der er frit skorstensfejervalg.

Der er dog indgået en kommunal aftale med to skorstensfejere, som har forpligtet sig at tage kunder som er pålagt et lov krav om at få tilsyn/renset skorsten.

For Brovst, Fjerritslev og Aabybro kontaktes skorstensfejer Morten Nesgaard og for Pandrup kontaktes skorstensfejer Carøe Aarestrup. 

Skorstensfejeren
Morten Nesgaard
Granlien 3
9460 Brovst
Tlf. 9823 3230

Skorstensfejeren
Carøe Aarestrup ApS
Hjulmagervej 17
9490 Pandrup
Tlf. 9824 6474

Kontakt

Skorstensfejeren (Brovst, Fjerritslev og Aabybro)
Morten Nesgaard
Granlien 3
9460 Brovst
98 23 32 30

Kontakt

Skorstensfejeren (Pandrup)
Carøe Aarestrup
Hjulmagervej 17
9490 Pandrup
Tlf.: 98 24 64 74