Rigtige adresser og synlige husnumre

Med korrekte og præcise adresser kan ambulancen og brandbilen finde frem til dig.

En upræcis eller ligefrem forkert adresse kan i yderste konsekvens koste menneskeliv. Derfor skal vi sikre, at der er sammenhæng mellem den officielle adresse og den adresse, som du som borger eller virksomhed anvender.

Hvorfor er præcise adresser vigtige?

Hvad kan du selv gøre?

Som borger og virksomhed kan du være med til at gøre en forskel. Du skal blot gøre følgende.

1. Kontrollér din adresse

Kontrollér om den adresse, du selv bruger, også findes officielt. Det gør du ved at se på kortet med de officielle adresser. Følg linket herunder.

Kort med de officielle adresser

2. Synligt husnummer

Det er dit ansvar at opsætte et tydeligt og synligt husnummerskilt, som passer med den adresse, kommunen har fastsat.

Husnummerskiltet skal være synligt, og skal kunne ses fra adgangsvejen. Du kan finde regler og anbefalinger i højre side.

Forestil dig en ambulance eller en brandbil, som hurtigt skal finde uheldstedet, men hvor husnummeret mangler eller er mangelfuldt. Det kan koste dyrebar tid, som i yderste konsekvens kan koste menneskeliv.

Du kan også overveje, om du har nok adresser på din ejendom. Du kan stille dig selv det enkelte spørgsmål:

Vil de kunne finde mig, hvis jeg opholder mig ved f.eks. min vindmølle, gyllebeholder, fritstående hestestald eller i en af min virksomheds andre bygninger, og er der et synligt husnummer på stedet?

Du kan også kontakte Adressemyndigheden via kontaktoplysninger i højre side.

3. Opdatér din GPS regelmæssigt

Sidst men ikke mindst vil vi anbefale dig, at du opdaterer din GPS regelmæssigt samt sørger for at gøre GPS-firmaerne opmærksom på, når du finder en fejl. Læs mere i nedenstående.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Adressemyndighed
adresser@jammerbugt.dk