VVM - Miljøvurderingsloven

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Anlæg, der kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal vurderes efter VVM-bekendtgørelsens bestemmelser, inden der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse.

Hvad siger loven?

En lang række anlæg er omfattet af miljøvurderingsloven. 

Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og akvakultur, motorsportsbaner, vindmøller, fødevareindustrier og infrastruktur.

Reglerne står i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der er indsat et link til bekendtgørelsen i boksen til højre.

Hvilke anlæg er VVM-pligtige?

Nogle typer af anlæg og projekter kræver altid, at der laves en VVM-redegørelse.

Se bilag 1 i miljøvurderingsloven i linket til højre.

Hvilke anlæg er ikke omfattet af VVM-pligt

Andre, typisk mindre anlæg er ikke omfattet af VVM-pligt men skal VVM-screenes for at afgøre, hvorvidt en VVM-redegørelse er nødvendig eller ej.

Se bilag 2 i miljøvurderingsloven i linket til højre.

Anmeldelsespligt

Bygherren skal indsende en anmeldelse til kommunen forud for etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, der findes på bilag 1 eller bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.  

Anmeldelsen skal ske gennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Link hertil findes i boksen til højre.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Karsten T. Jørgensen
Tlf. direkte: 72 57 73 66
ktj@jammerbugt.dk

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000