Masterplan for Pandrup

Kommunalbestyrelsen ønsker at få et godt grundlag for de kommende års byudvikling i Pandrup. Derfor er der udarbejdet en masterplan, som kan anvendes af forvaltningen i forbindelse med den fremtidige planlægning af Pandrup.


Målet er, at værktøjet skal bidrage til at kvalificere de fremtidige rammer for Pandrup i Helhedsplan 2013, og dermed skabe grundlaget for bedre lokalplaner og i sidste ende en bedre by. 

Masterplanen er udarbejdet efter en metode, der opbygger planen i 5 afsnit:

1) Kontekstanalyse - Identifikation af de overordnede linjer i oplandet, som har direkte fysisk indvirkning på byens udformning og beliggenhed.

2) Værdikortlægning - Registrering af byens fysiske forhold såsom bebyggelse, infrastruktur, historie, funktioner mv.

3) Byens Billede - Opsummering af kontekstanalyse og værdikortlægning. Kortlægning af karakteristiske træk og identifikation af byens potentialer og udfordringer.

4) Planprincipper - Beskrivelse af væsentlige fysiske forhold, som har betydning for et bykvarter. Planprincipper beskriver hvilken tilstand man skal arbejde hen imod i planlægningen.

5) Centerplan - Analyse af byens centerområde herunder infrastruktur og handelsliv.

 

Dokumenter

Masterplanen for Pandrup 

Referat af borgermøde den 31. januar 2012

 

Processen

Borgermøde den 31. januar 2012
Offentlig debat i 4 uger frem til 21. februar 2012
Politisk vedtagelse marts 2012.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Teamleder
Kell Agerbo
Tlf. direkte: 72 57 76 41
kag@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader