Masterplan for Fjerritslev

Kommunalbestyrelsen ønsker at få et godt grundlag for de kommende års byudvikling i Fjerritslev. Derfor er kommunen igang med at udarbejde en masterplan, som kan anvendes af forvaltningen i forbindelse med den fremtidige planlægning af Fjerritslev.

Målet er, at værktøjet skal bidrage til at kvalificere de fremtidige rammer for Fjerritslev i Helhedsplanen, og dermed skabe grundlaget for bedre lokalplaner og i sidste ende en bedre by. Masterplanen er udarbejdet efter en metode, der opbygger planen i 5 afsnit:

1) Kontekstanalyse - Identifikation af de overordnede linjer i oplandet, som har direkte fysisk indvirkning på byens udformning og beliggenhed.

2) Værdikortlægning - Registrering af byens fysiske forhold såsom bebyggelse, infrastruktur, historie, funktioner mv.

3) Byens Billede - Opsummering af kontekstanalyse og værdikortlægning. Kortlægning af karakteristiske træk og identifikation af byens potentialer og udfordringer.

4) Planprincipper - Beskrivelse af væsentlige fysiske forhold, som har betydning for et bykvarter. Planprincipper beskriver hvilken tilstand man skal arbejde hen imod i planlægningen.

5) Fokuspunkter - Nærmere analyse af områderne omkring Brøndumvej og Droobs Plads, hvor der er særlige udfordringer.

 

Dokumenter

Masterplan for Fjerritslev

Oplæg fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermødet den 30. oktober 2014

Noter fra byvandringen den 21. marts 2013

Processen

Byvandring 21. marts 2013

Borgermøde 30. oktober 2014

Offentlig høring til og med 27. november 2014

Politisk vedtagelse Februar 2015

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Teamleder
Kell Agerbo
Tlf. direkte: 72 57 76 41
kag@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader