Planstrategi

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi for de kommende års prioriteringer, handlinger og tiltag.

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog ved deres møde i juni 2016 en ny planstrategi. Planstrategien tager udgangspunkt i den nye vision: "Vi går efter forskellen", der sætter nye ord på den overordnede planlægning og udviklingstiltag i Jammerbugt Kommune. Strategien er udarbejdet på baggrund af de sidste års tendenser og erfaringer med at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv og sætte nye ting i gang.

Vision og planstrategi er i første halvdel af 2016 omsat til 50 konkrete handlinger, der er samlet i kommunalbestyrelsens handlingskatalog. 

I løbet af 2019 vil kommunalbestyrelsen fremlægge en ny planstrategi for de kommende år.

Læs planstrategi og handlingskatalog:

Planstrategi 2015

Handlingskatalog 2016

Handlingskatalog status 2017

Tillæg til planstrategi

Folketinget har netop vedtaget en moderniseret planlov som giver kommunen mulighed for at udpege udviklingsområder i Kystnærhedszonen. Jammerbugt Kommune har lavet et forslaget til temaplanstrategi hvor Jammerbugt kommune peger på mulige udviklingsområder i kystnærhedszonen. I disse områder får kommunen større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg. 

Danmarks kystkommuner får også mulighed for at søge om at udlægge nye sommerhusgrunde langs landets kyster under forudsætning af, at der også fjernes sammenlagt 5.000 grunde på landsplan. Jammerbugt Kommune ansøger kun i begrænset grad om dette.

Forslaget til temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder er godkendt 4. august 2017.
Efter vedtagelsen har tillæg til planstrategien været i offentlig debat i otte uger til 2. oktober 2017. 

Alle bemærkninger til planstrategien blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 13. oktober 2017.

Kystkommunernes frist for at indsende ansøgninger til Erhvervsstyrelsen er 15. oktober. Herefter behandler Erhvervsstyrelsen ansøgningerne og udsteder et landsplandirektiv for de udvalgte områder. Landsplandirektivet forventes at blive udstedt i slutningen af 2018. Inden områderne kan udnyttes, skal der laves yderligere planlægning i form af kommune- og lokalplan. 

Kommentarer og forslag sendes til plan@jammerbugt.dk 

Kontakt

Sekretariatet
Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56
irj@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader