Landzoneadministration

I landzone må der som hovedregel ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. En sådan tilladelse kaldes også landzonetilladelse.

Jammerbugt Kommunes administrationsgrundlag for landzonesager kan ses i:

Helhedsplan - Landzonepraksis

 

Landdistriktspolitik

En landdistriktspolitik for Jammerbugt Kommune for kommunens landområder er under udarbejdelse. Information om kommunale lokaliteter, udviklingsværksteder, igangværende aktuelle projekter, LAG arbejdstager i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune med videre, kan ses på:

https://landdistrikt.jammerbugt.dk/

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Karsten Thoft Jørgensen
Tlf. direkte: 72 57 73 66
ktj@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader