Kommuneplan (helhedsplan)

Jammerbugt Kommune har samlet alle politikker og planinformationer i en helhedsplan, som giver overblik over planlægning og anvendelsesbestemmelser i kommunen.

Helhedsplanen opfylder planlovens krav om kommuneplanlægning og er dermed Jammerbugt Kommunes kommuneplan. 

Helhedsplanen fastlægger mål for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Kommuneplanen handler om, hvad kommunalbestyrelsen vil gennemføre og planlægge i de kommende år.  

Helhedsplanen er en dynamisk plan, som ændres i overensstemmelse med de revisionstemaer, som ses i planstrategien

Helhedsplanen opbygges efter følgende temaer, som er højt prioriteret af kommunalbestyrelsen:

  • Attraktiv bosætningskommune
  • Mere i gang i erhverv og turisme
  • Flere unge får uddannelse
  • Forbedrede rammevilkår og
  • Dit gode liv

Inddragelse af borgerne

Du har mulighed for at fremsætte ideer til indhold af kommuneplanlægningen, og der er i planloven bestemmelse om, at hvert enkelt forslag skal debatteres offentligt i mindst 8 uger.

Hvordan skal din kommune se ud?
Vi vil gerne have dine ideer til Jammerbugt Kommunes udvikling, så vi i fællesskab kan forme kommunens fremtid. Derfor inviterer vi borgere, foreninger og andre interesserede til møder:

  • Mandag den 3. april kl. 19 på Brovst Skole
  • Torsdag den 20. april kl. 19 på Skolecenter Jetsmark 

Se invitation

I 2017 vil Helhedsplanen bliver revideret. Indtil den 18. maj 2017 kan du indsende bemærkninger og ideer til arbejdet med at revidere den, via helhedsplan@jammerbugt.dk.

Kommunen har en bruger- og borgerinddragelsespolitik, som fastlægger de overordnede rammer for, hvordan inddragelse og involvering af borgere skal ske. 

Flere oplysninger

I forbindelse med vedtagelse af Jammerbugt Kommunes helhedsplan er der udarbejdet en liste over alle kommunens vedtagne politikker.

Der udarbejdes også årligt befolkningprognoser og opdatering af nøgletal og statistik for de enkelte temaer i helhedsplanen. 

Du kan få flere oplysninger om kommuneplaner på Miljøministeriets hjemmeside.

Kontakt

Sekretariatet
Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56
irj@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader