2017

VVM-screeningsafgørelser for projekter i 2017.

VVM-screeninger

VVM-screeningsafgørelser for projekter, hvor der ikke samtidig er givet en tilladelse efter anden lovgivning vises her.

En VVM-screening er en undersøgelse af, om et anlægsprojekt kræver, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, før projektet kan igangsættes.

DMA-afgørelser:

Visse afgørelser offentliggøres på Miljøstyrelsens fælles offentlige portal, Digital MiljøAdministration (DMA): https://dma.mst.dk/ . Samtidige VVM-screeninger er også placeret her på siden.

Samtidig Miljøgodkendelse findes på DMA-portalen. Afgørelsen offentliggøres den 15. februar 2017, klagefristen udløber den 16. marts 2017.

Samtidig Miljøgodkendelse findes på DMA-portalen. Afgørelsen offentliggøres den 1. februar 2017, klagefristen udløber den 1. marts 2017.

Andre afgørelser:

VVM-screeninger af projekter, der samtidig følges af en tilladelse, fx en landzonetilladelse eller en miljøgodkendelse, vises et andet sted på hjemmesiden sammen med tilladelsen, som er placeret under tilladelsens emne, fx Byggeri eller Miljø. Hvis projektet følges af en lokalplan, annonceres screeningsafgørelsen sammen med lokalplanen.