2015

VVM-screeningsafgørelser for projekter i 2015.

VVM-screeninger

VVM-screeningsafgørelser for projekter, hvor der ikke samtidig er givet en tilladelse efter anden lovgivning vises her.

En VVM-screening er en undersøgelse af, om et anlægsprojekt kræver, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, før projektet kan igangsættes.

VVM-screeninger af projekter, der samtidig følges af en tilladelse, fx en landzonetilladelse eller en miljøgodkendelse, vises et andet sted på hjemmesiden sammen med tilladelsen, som er placeret under tilladelsens emne, fx Byggeri eller Miljø. Hvis projektet følges af en lokalplan, annonceres screeningsafgørelsen sammen med lokalplanen.