2013 - fra oktober

Arkiv over offentliggørelser af landzonetilladelser fra oktober 2013-2014.