2011 - 2013 oktober

Arkiv over offentliggørelser af landzonetilladelser fra 2011 til oktober 2013.

 

Brovst, Fredensdal v Hane-Schmidts Vej øst – Etablering af solcelleanlæg - Landzonetilladelse

Afgørelsen er annonceret den 23. oktober 2013
Klagefristen udløber den 20. november 2013

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et brændeskur på landbrugsejendommen matr.nr. 28a Husby By, Kettrup, beliggende Trustrupvej 120, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 22. oktober 2013
Klagefristen udløber den 19. november 2013

Landzonetilladelse til opførelse af stuehus på landbrugsejendommen matr.nr. 4a Kollerup By, Kollerup, beliggende Svinkløvvej 130, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 22. oktober 2013
Klagefristen udløber den 19. november 2013

Landzonetilladelse til indretning af samlingslokale, velfærdslokaler og værelse på ejendommen matr.nr. 24a Gjøl By, Gjøl beliggende Torpet 22, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 4. oktober 2013

Klagefristen udløber den 1. november 2013

Landzonetilladelse til at opføre en bålhytte på ejendommen matr.nr. 16b Nr. Saltum By, Saltum, beliggende Nolsvej 5, 9493 Saltum

Afgørelsen er annonceret den 3. oktober 2013

Klagefristen udløber den 31. oktober 2013

Landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed på ejendommen matr.nr. 1x Bjørnkjær Hgd., Biersted beliggende Nymarksvej 138, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 3. oktober 2013

Klagefristen udløber den 31. oktober 2013

Landzonetilladelse til etablering af 400 kW solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr. nr. 53, Den sydøstlige del, Vedsted beliggende Engfogedvej 20, 9440 Aabybro.

Der er samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt.

Afgørelsen er annonceret den 1. oktober 2013

Klagefristen udløber den 29. oktober 2013

Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal samt ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 1bc Gjøl By, Gjøl, Limfjordsgade 188, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 1. oktober 2013

Klagefristen udløber den 31. oktober 2013

Landzonetilladelse til etablering af 191 kW solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 6a Øslev By, Kettrup beliggende Øslevvej 45, 9690 Fjerritslev.

Der er samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt.

Afgørelsen er annonceret den 30. september 2013

Klagefristen udløber den 28. oktober 2013

Landzonetilladelse til etablering af sø og parkering på ejendommen matr.nre. 1ex og 1ev Ågård Hgd., Kettrup beliggende ved Aggersundvej 104, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 1. oktober 2013

Klagefristen udløber den 29. oktober 2013

Landzonetilladelse til udvidelse af beboelsesarealet samt ændret anvendelse af tidligere landbrugsbygninger på matr.nr. 90k Hvolgård, Øland, beliggende Ølandvej 42, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 27. september 2013

Klagefristen udløber den 25. oktober 2013

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr. nr. 16o Klim By, Klim beliggende Sandvejen 8, Klim 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 24. september 2013

Klagefristen udløber den 22. oktober 2013 

Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 14a Gøttrup By, Gøttrup beliggende Stjerslevvej 27, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 24. september 2013

Klagefristen udløber den 22. oktober 2013 

Landzonetilladelse til opførelse af halmlade/møddingshus på ejendommen matr.nr. 38f Den Nordvestlige Del, Vedsted beliggende Gjølvej 69, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 23. september 2013

Klagefristen udløber 21. oktober 2013

 Landzonetilladelse til etablering af en kundstig sø på ejendommen matr.nr. 1i Røgild By, Brovst, beliggende Røgildvej 40, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 20. september 2013

Klagefristen udløber den 18. oktober 2013

 Landzonetilladelse til tilbygning af erhvervslokaler på matr.nr. 9z Brødslev By, Ingstrup, beliggende Brødslevvejen 2, Ingstrup, 9480 Løkken

Afgørelsen er annonceret den 18. september 2013

Klagefristen udløber den 17. oktober 2013

  

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra sommerhus til helårsbolig på ejendommen matr.nr. 1q Torup Strandhuse, V. Torup beliggende Havvejen 9, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 13. september 2013

Klagefristen udløber den 11. oktober 2013
 

Landzonetilladelse til etablering af 150 kW solcelleanlæg på staldbygninger på ejendommen matr.nr. 5d Gjøl By, Gjøl beliggende Kirkebakken 44, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 10. september 2013

Klagefristen udløber den 8. oktober 2013

 

Landzonetilladelse til at ilbygge boligen på matr.rn. 14b og 25h Fristrup By, Vedsted, beliggende Brødløsvej 6, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 6 september 2013

Klagefristen udløber den 4. oktober 2013

 

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven (åbeskyttelse) til udskiftning af halmfyr på ejendommen matr.nr. 1a Birkelse Hgd., Åby beliggende Kammerherrensvej 62, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 5. september 2013

Klagefristen udløber den 3. oktober 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 36m Den Mellemste Del, Jetsmark beliggende Engvejen 61, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 26. august 2013

Klagefristen udløber den 23. september 2013

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til opførelse af bålhytte på ejendommen matr.nr. 1bi Åby By, Åby beliggende Aastrupvej 4, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 26. august 2013

Klagefristen udløber den 23. september 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af bolig på ejendommen matr.nr. 51b Fjerritslev By, Kollerup beliggende Thistedvej 71, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. august 2013

klagefristen udløber den 18. september

 

Landzonetilladelse til opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 141ae Gjøl By, Gjøl beliggende Nørredigevej 164, Gjøl, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 19. august 2013

Klagefristen udløber den 16. september 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af en midlertidig boligpavillon på ejendommen matr.nr. 7a Tranum By, Tranum beliggende Dybdalsvej 2, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 16. august 2013

Klagefristen udløber den 13. september

 

Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr.nr. 10d Nr. Økse By, Brovst beliggende Nr. Økse Engvej 10, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 6. august 2013

Klagefristen udløber den 3. september

 

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg til Saltum Vandværkpå en del af matr.nr. 16cb Nr. Saltum By, Saltum, beliggende Tinghøjgade 59, 9493 Saltum. 

Kortbilag til landzonetilladelse og VVM-screening

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 2. august 2013

Klagefristen udløber den 30. august 2013 

 

Landzonetilladelse til til- og ombygning af bolig på ejendommen matr.nr. 40c Hvolgård, Øland beliggende Boden 7, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 1. august 2013

Klagefristen udløber den 29. august 2013

 

Landzonetilladelse til at etablere et mini-vådområde på ejendommen matr.nr. 38b Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Thisted Landevej 208, 9440 Aabybro

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 1. august 2013

Klagefristen udløber den 29. august 2013

 

Landzonetilladelse til afholdelse af kulturelle arrangementer i Klim kalkgrav beliggende matr.nr. 147a Klim By, Klim.

Afgørelsen er annonceret den 31. juli 2013

Klagefristen udløber den 28. august 2013

 

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 9ak Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Omfartsvejen 160, 9490 Pandrup

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 30. juli 2013

Klagefristen udløber den 27. august 2013
 

Landzonetilladelse til at opføre hestestald, hestely og foderplads på ejendommen matr.nr. 10k Nørhalne By, Biersted beliggende Ryetvej 20, 9381 Sulsted

Afgørelsen er annonceret den 25. juli 2013

Klagefristen udløber den 22. august 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af sø og jordvold på ejendommen matr.nr. 14b Bonderup By, Haverslev beliggende Bonderup Østergade 71, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 25. juli 2013

Klagefristen udløber den 22. august 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af udendørs ridebane på ejendommen matr.nr. 1ai Vilsbæksminde, Brovst beliggende Kanalvej 34, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 16. juli 2013

Klagefristen udløber den 13. august 2013

 

Landzonetilladelse til genopførelse af bolig og udhuse på matr.nr. 11b Nørhalne By, Biersted, beliggende Kornblomstvej 12, Nørhalne, 9430 Vadum.

Afgørelsen er annonceret den 12. juli 2013

Klagefristen udløber den 9. august 2013

 

Landzonetilladelse til at indrette en bolig på 73 m2 i et udhus på ejendommen matr. nr. 21e Torslev By, Torslev, beliggende Torslev Eng 7, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 8. juli 2013

Klagefristen udløber den 5. august 2013

 

Landzonetilladelse til at opføre en garage- og gildesalsbygning og til at etablere en sø på ejendommen matr. nr. 65a Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Gl. Landevej 82, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 8. juli 2013

Klagefristen udløber den 5. august 2013
 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr. nr. 8x, Klim By, Klim beliggende Klim Markvej 49, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 5. juli 2013

Klagefristen udløber den 2. august 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på maskinhustag på ejendommen matr. nr. 18a, Gjøl By, Gjøl beliggende Nørredigevej 179, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 5. juli 2013

Klagefristen udløber den 2. august 2013

 

Landzonetilladelse til udvidelse af antallet af 0-3 årige børn fra 13 til 15 %20 2 bufferpladser i privat institution på Centralgårdsvej 121, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 25. juni 2013

Klagefristen udløber den 23. juli 2013 

 

Landzonetilladelse til udstykning af minkfarm fra ejendommen matr.nr. 5d Gjøl By, Gjøl beliggende Kirkebakken 44, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 25. juni 2013

Klagefristen udløber den 23. juli 2013

 

Landzonetilladelse til udvidelse af plansilo på ejendommen matr.nr. 47an Gøttrup By, Gøttrup beliggende Gøttrupvej 432, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 25. juni 2013

Klagefristen udløber den 23. juli 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 1c Den nordvestlige Del, Vedsted.

Afgørelsen erannonceret den 24. juni 2013

klagefristen udløber den 22. juli 2013

 

Landzonetilladelse etablering af solcelleanlæg på maskinhustag matr.nr. 14ø, Gjøl By, Gjøl, beliggende Nørredigevej 166, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 21. juni 2013

Klagefristen udløber den 19. juli 2013

 

Landzonetilladelse (tidsbegrænset) til indretning af arbejdsplads på matr.nr. 5e Torup Strandhuse, V. Torup beliggende Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 19. juni 2013

Klagefristen udløber den 17. juli 2013

 

Landzonetilladelse til nyt stuehus og udhus på ejendommen mart. nr. 8b Biersted By, Biersted beliggende Aalborgvej 239, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 5. juni 2013

Klagefristen udløber den 3. juli 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen mart. nr. 4b Kollerup By, Kollerup beliggende Svinkløvvej 61, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 5. juni 2013

Klagefristen udløber den 3. juli 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 10e Den Sydlige Del, Jetsmark beliggende Tranekærvej 91, 9490 Pandrup

Afgørelsen er annonceret den 3. juni 2013

Klagefristen udløber den 1. juli 2013

 

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at opføre et udhus på 90 m2 på ejendommen matr.nr. 18c V.Torup By, V.Torup beliggende Alvejen 222, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 30. maj 2013

Klagefristen udløber den 27. juni 2013


Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 10a Røgild By, Brovst, beliggende Ulveskovvej 7, 9460 Brovst

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 27. maj 2013

Klagefristen udløber den 24. juni 2013
 

Landzonetilladelse til at opføre et udhus på 157 m2 på ejendommen matr.nr. 36h Den nordvestlige Del, Vedsted beliggende Gjølvej 52, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 22. maj 2013

Klagefristen udløber den 19. juni 2013

 

Landzonetilladelse til nedrivning og genopførelse af bolig på ejendommen matr.nr. 8c Hjortdal By, Hjortdal beliggende Gl. Hvarrevej 53, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. maj 2013

Klagefristen udløber den 18. juni 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på ejendommen matr.nr. 20a Vust By, Vust beliggende Thistedvej 579, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 17. maj 2013

Klagefristen udløber den 14. juni 2013

 

Landzonetilladelse til nedrivning og genopførelse af fiskepakhus på ejendommen matr.nr. 53 V. Torup By, V. Torup beliggende Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 10. maj 2013

Klagefristen udløber den 7. juni 2013

 

Landzonetilladelse (lovliggørende) til etablering af sø på ejendommen matr.nr. 25d Telling By, Lerup beliggende Hjortdalvej 373, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 6. maj 2013

Klagefristen udløber den 3. juni 2013

 

Landzonetilladelse til nedrivning og genopførelse af bebyggelse på ejendommen matr.nr. 3c V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev beliggende Ingstrupvej 36, 9700 Brønderslev.

Afgørelsen er annonceret den 3. maj 2013

Klagefristen udløber den 31. maj 2013

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til genopførelse af stuehus efter brand på landbrugsejendommen matr.nr. 27a Den sydlige Del, Kettrup beliggende Kaas hedevej 21, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 3. maj 2013

Klagefristen udløber den 31. maj 2013
 

Landzonetilladelse til nedrivning og genopførelse af bolig samt udhus på ejendommen matr.nr. 22c Kettrup By, Kettrup beliggende Dronningholmsvej 29, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 30. april 2013

Klagefristen udløber den 28. maj 2013

 

Landzonetilladelse til genopførelse af nedbrændt bolig på matr.nr. 57e Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Risagerkær 12, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 25. april 2013

Klagefristen udløber den 24. maj 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på matr.nr. 51a Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Rævhedevej 23, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 23. april 2013

Klagefristen udløber den 21. maj 2013
 

Landzonetilladelse til opførelse af carport på matr.nr. 9a Gjøl By, Gjøl, beliggende Nørredigevej 79B, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 19. april 2013

Klagefristen udløber den 17. maj 2013


 Landzonetilladelse til opførelse af midlertidig kontorpavillon og mellemgang på matr.nr. 42b Biersted By, Biersted, beliggende Præstegårdsvej 63, Biersted, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 19. april 2013

Klagefristen udløber den 17. maj 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af et hestely på matr.nr. 43a Hune By, Hune, beliggende pirupvejen 107, Hune, 9492 Blokhus.

Afgørelsen er annonceret den 17. april 2013

Klagefristen udløber den 15. maj 2013

  

Landzonetilladelse til genopførelse af stuehus efter brand på matr.nr. 24b Fristrup By, Vedsted, beliggende Søndergårdsvej 26, Fristrup, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 11. april 2013

Klagefristen udløber den 10. maj 2013
 

Landzonetilladelse, dispensation fra åbesk.linjen, tilladelse efter vejloven. Erhvervsbyggeri og midlertidigt lagertelt samt ændret anvendelse på matr.nr. 16a m.fl. Fristrup By, Vedsted,beliggende Fristrupvej 162-164, Fristrup, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 9. april 2013

Klagefristen udløber den 8. maj 2013

  

Landzonetilladelse til afholdelse af friluftsgudstjeneste på ejendommen matr.nr. 25d Husby By, Kettrup beliggende Husbyvej 67B, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 8. april 2013

Klagefristen udløber den 6. maj 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 1bæ Trudslev By, Ingstrup, beliggende Trudslevvej 47, 9480 Løkken.

Afgørelsen er annonceret den 3. april 2013

Klagefristen udløber den 1. maj 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner på ejendommen matr.nr. 1s Birkelse Hgd., Åby beliggende ved Aalborgvej/Thisted Landevej.

Afgørelsen er annonceret den 21. marts 2013

Klagefristen udløber den 18. april 2013

 

Landzonetilladelse til udstykning og bebyggelse på ejendommen matr.nr. 7f V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev beliggende øst for boligen Ingstrupvej 36, 9700 Brønderslev.

Afgørelsen er annonceret den 20. marts 2013

Klagefristen udløber den 17. april 2013

 

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ og hestely på matr.nr. 10a Fristrup By, Vedsted, beliggende Brødløsvej 16, Fristrup, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 15. marts 2013

Klagefristen udløber den 12. april 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på ejendommen matr.nr. 33a Gjøl By, Gjøl beliggende Limfjordsgade 45, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 15. marts 2013

Klagefristen udløber den 12. april 2013

 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af fritidshus på matr.nr. 20n Gjøl By, Gjøl, beliggende Bjergetsvej 30, Gjøl, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 13. marts 2013

Klagefristen udløber den 10. april 2013

 

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus på matr.nr. 88c Vildmosen, Biersted, beliggende Engvej 283, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 13. marts 2013

Klagefristen udløber den 10. april 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 1bæ Årup By, Torslev beliggende ved Flegumvej 4, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 12. marts 2013

Klagefristen udløber den 9. april 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 90l Hvolgård, Øland, beliggende Ølandvej 38, Øland, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 8. marts 2013

Klagefristen udløber den 8. april 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på matr.nr. 2a Holmsø By, Haverslev beliggende Holmsøvej 64, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 6. marts 2013

Klagefristen udløber den 3. april 2013

 

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 6d Kollerup By, Kollerup, beliggende Skråvejen 67, 9690 Fjerritslev
Afgørelsen er annonceret den 27. februar 2013

Klagefristen udløber den 27. marts 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 32a Nørhalne By, Biersted, beliggende Vadumvej 46, Nørhalne, 9430 Vadum

Afgørelsen er annonceret den 21. februar 2013

Klagefristen udløber den 21. marts 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af udestue på ejendommen matr.nr. 8a Gjøl By, Gjøl beliggende Nørredigevej 71, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 14. februar 2013

Klagefristen udløber den 14. marts 2013

 

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 16d Gøttrup By, Gøttrup, beliggende Gøttrupvej 479, 9690 Fjerritslev.

Klagefristen udløber den 13. marts 2013

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 13. februar 2013

 

Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal på matr.nr. 39d Åby By, Åby, beliggende Damgaardsmindevej 67, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 12. februar 2013

Klagefristen udløber den 12. marts 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 2b Jægerumgård, Brovst beliggende Søgårdsvej 3, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 11. februar 2013

Klagefristen udløber den 11. marts 2013
 

Landzonetilladelse til opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 51a Den Nordvestlige Del, Vedsted beliggende Rævhedevej 23, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 7. februar 2013

Klagefristen udløber den 7. marts 2013

 

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 1bo Ålegård Hgd., Skræm, beliggende Møllevejen 26, 9690 Fjerritslev

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 6. februar 2013

Klagefristen udløber den 6. marts 2013
 

Landzonetilladelse til etablering af møddingsplads på ejendommen matr.nr. 20d Biersted By, Biersted beliggende Smalbyvej 6, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 5. februar 2013

Klagefristen udløber den 5. marts 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 5g Attrup By, Torslev, beliggende Erik Banners Vej 13, Attrup, 9460 Brovst

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 37gh Bratskov Hgd., Brovst beliggende Fredensdal 75, 9460 Brovst.

 

Afgørelsen er annonceret den 1. februar 2013

Klagefristen udløber den 1. marts 2013

 

Landzonetilladelse og disp. fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af udhus m.v. på matr.nr.  7c Attrup By, torslev, beliggende Blushøj 7, Attrup, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2013

Klagefristen udløber den 22. februar 2013

 

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 4g tranum By, Tranum, beliggende Tranum Engevej 114, 9460 Brovst

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 28. januar 2013

Klagefristen udløber den 25. februar 2013

 

Landzonetilladelse og disp. fra skovbyggelinjen til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 15b hune By, Hune, beliggende Stenmarksvej 27, Hune, 9492 Blokhus.

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2013

Klagefristen udløber den 22. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 6n Øslev By, Kettrup, beliggende Aggersundvej 317. Skerping, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2013

Klagefristen udløber den 22. februar 2013

 

 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen 9e Attrup By, torslev, beliggende attrupvej 31, Torslev, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2013

Klagefristen udløber den 22. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 57 Brovst By, Brovst beliggende Præstevænget 28, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2013

Klagefristen udløber den 22. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af motorik- og bevægelsesbane på ejendommen matr.nr. 16a Øslev By, Kettrup beliggende Ørebrovej 128, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 24. januar 2013

Klagefristen udløber den 21. februar 2013

 

Landzonetilladelse til lovliggørelse 2 udhuse på matr.nr. 2f Torup Strandhuse, V. Torup, beliggende Havvejen 35, Thorup Strand, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. januar 2013

Klagefristen udløber den 18. februar 2013

 

Landzonetilladelse til lovliggørelse af sø på matr.nr. 2f Torup Strandhuse, V. Torup, beliggende Havvejen 35, Thorup Strand, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. januar 2013

Klagefristen udløber den 18. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 79b Den Sydlige Del, Jetsmark beliggende Tranekærvej 120, 9490 Pandrup

Afgørelsen er annonceret den 18. januar 2013

Klagefristen udløber den 15. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 2a Vust By, Vust beliggende Vustholmevej 4, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 17. januar 2013

Klagefristen udløber den 14. februar 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på matr.nr. 9o Hjortdal By, Hjortdal, beliggende Svinklævvej 547, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 16. januar 2013

Klagefristen udløber den 13. februar 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på matr.nr. 36y Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Kølvringvej 2, Birkelse, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 15. januar 2013

Klagefristen udløber den 12. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 7d Attrup By, Torslev beliggende Blushøj 8, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 14. januar 2013

Klagefristen udløber den 11. februar 2013

 

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 11c Klitterne, Ingstrup, beliggende Trudslevvej 86, Ingstrup, 9480 Løkken

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 9. januar 2013

Klagefristen udløber den 6. februar 2013
  

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 26h Den Nordlige Del, Jetsmark, beliggende Risagerkær 6, 9490 Pandrup.

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 9. januar 2013

Klagefristen udløber den 6. februar 2013
 

Landzonetilladelse til udskiftning af boligen på ejendommen matr.nr. 1cc oxholm Hgd., Øland, beliggende Urbakken 22, Hammershøj, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 8. januar 2013

Klagefristen udløber den 5. februar 2013

 

Landzonetilladelse til nedrivning og genopførelse af bolig på ejendommen matr.nr. 15d Fjerritslev By, Kollerup beliggende Thistedvej 55, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 4. januar 2013

Klagefristen udløber den 1. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 12e Lørsted By, Haverslev beliggende Lørstedvej 175, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 4. januar 2013

Klagefristen udløber den 1. februar 2013

 

Landzonetilladelse til opførelse af shelter på ejendommen matr.nr. 1df Slettegård, Hjortdal beliggende Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 4. januar 2013

Klagefristen udløber den 1. februar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr.nr. 4k Ejstrup By, Tranum beliggende Ejstrupvej 16, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 3. januar 2013

Klagefristen udløber den 31. januar 2013

2012

 

Landzonetilladelse til udvidelse af bolig og opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 3b Bratbjerg Gde., Tranum beliggende Bratbjerg 12, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 14. december 2012

Klagefristen udløber den 11. januar 2013

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 22ø Gøttrup By, Gøttrup beliggende Nørmarken 20, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 7. december 2012

Klagefristen udløber den 4. januar 2013

 

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen til genopførelse af beboelse samt til carport, udhus og brændeskur på matr.nr. 1bæ Trudslev By, Ingstrup, beliggende Trudslevvej 47, 9480 Løkken.

Afgørelsen er annonceret den 4. december 2012

Klagefristen udløber den 3. januar 2013

 

Landzonetilladelse til at opføre en carport på matr.nr. 72g Den nordlige Del, jestmark, beliggende Purkærvej 44, 9490 Pandrup

Afgørelsen er annonceret den 4. december 2012

Klagefristen udløber den 2. januar 2013

 

Landzonetilladelse til indretning af tagetagen på beboelseshuset på matr.nr. 11a Nr. Økse By, Brovst, beliggende Bredvejen 15, Nr. Økse, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 23. november 2012

Klagefristen udløber den 21. december 2012

 

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 1i Røgild By, Brovst beliggende Røgildvej 40, 9460 Brovst

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 23. november 2012

Klagefristen udløber den 21. december 2012
 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 53b Klim By, Klim beliggende Terpvej 16, Klim, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 23. november 2012

Klagefristen udløber den 21. december 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på 70 m2 på matr.nr. 57e Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Risagerkær 12, 9490 Pandrup.  

Afgørelsen er annonceret den 23. november 2012

Klagefristen udløber den 21. december 2012

 

Landzonetilladelse (personlig) til ændret anvendelse fra fritidshus til helårsbeboelse på matr.nr. 7a Torup Strandhuse, V. Torup, beliggende Havvejen 49, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 22. november 2012

Klagefristen udløber den 20. december 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 63e m.fl. Den Sydlige Del, Jetsmark beliggende Rødhusvej 246, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 21. november 2012

Klagefristen udløber den 19. december 2012

 

Landzonetilladelse til opretholdelse af 2 beboelsespavilloner og 1 fællespavillon frem til 31. juli 2013 på Brovst Asylcenter, matr.nr. 49g Nr. Bratbjerg By, Tranum, beliggende Vestkystvejen 78, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 19. november 2012

Klagefristen udløber den 17. december 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af klubhus og toiletbygning på Ryå Oplevelsescenter på matr.nr. 36au Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Thisted Landevej 151, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 19. november 2012

Klagefristen udløber den 17. december 2012


Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 12c Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Kvorupvej 155, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 16. november 2012

Klagefristen udløber den 14. december 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 3c Torup Strandhuse, V. Torup, beliggende Havvejen 33, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 15. november 2012

Klagefristen udløber den 13. december 2012

 

 

Landzonetilladelse til etablering af forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 10ba Fjerritslev By, Kollerup.

Afgørelsen er annonceret den 15. november 2012

Klagefristen udløber den 13. december 2012

 

Landzonetilladelse til etabklering af en ridebane på ejendommen matr.nr. 95b Sdr. Saltum By, Saltum beliggende Pælevej 1, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 12. november 2012

Klagefristen udløber den 10. december 2012


Landzonetilladelse til etabklering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 15d Nørhalne By, Biersted beliggende Skaggårdsvej 47, 9430 Vadum.

Afgørelsen er annonceret den 12. november 2012

Klagefristen udløber den 10. december 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 10d Kollerup By, Kollerup, beliggende Svinkløvvej 112, Kollerup, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 9. november 2012

Klagefristen udløber den 7. december 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 65a Den Nordvestlige Del, Vedsted beliggende Gl. Landevej 82, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 9. november 2012

Klagefristen udløber den 7. december 2012

 

Landzonetilladelse (personlig) til helårsbeboelse i fritidshuset på matr.nr. 9e Holme By, Vust, beliggende Vustholmevej 224, Vust, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 8. november 2012

Klagefristen udløber den 6. december 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 58 for Klim til om- og tilbygning af Klim Plejecenter på matr.nr. 23a Klim By, Klim, beliggende Solkrogen 21, klim, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 8. november 2012

Klagefristen udløber den 6. december 2012
 

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 39b Nr. Økse By, Brovst, beliggende Lyngvej 28, Halvrimmen, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 8. november 2012

Klagefristen udløber den 6. december 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinje) til opførelse af udhus på ejendommen matr.nr. 140er Gjøl By, Gjøl beliggende Huskærvej 17, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 2. november 2012

Klagefristen udløber den 30. november 2012

 

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ til Ø. Svenstrup Vandværk på ejendommen matr.nr. 1ac Sdr. Skovsgård, Øster Svenstrup, beliggende Krobakken 56A, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 30. oktober 2012

Klagefristen udløber den 27. november 2012

 

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 16d Fjerritslev By, Kollerup beliggende Brøndumvej 51, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 30. oktober 2012

Klagefristen udløber den 27. november 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 1ab Mølgård, Lerup beliggende Bonderupvej 15, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 29. oktober 2012

Klagefristen udløber den 26. november 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af stuehus, hestestald og udhus på landbrugsejendommen matr.nr. 1 Tværkær, Lerup, beliggende Stagstedvej 46, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 26. oktober 2012

Klagefristen udløber den 23. november 2012

 

Landzonetilladelse til udvidelse af minkfarm på matr.nr. 21b og 22b Den nordvestlige Del Vedsted. beliggende Tranumvej 50, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 19. oktober 2012

Klagefristen udløber den 16. november 2012

 

Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 37z Den mellemste Del, Jetsmark, beliggende Sdr. Lundbak 26, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 19. oktober 2012

Klagefristen udløber den 16. november 2012

 

Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 1el Ågård Hgd., Kettruo, beliggende Lejrmarksvej 32, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 17. oktober 2012

Klagefristen udløber den 14. november 2012


Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg i mile på matr.nr. 18c Sdr. Bratbjerg By, Tranum, beliggende Tranum Engevej 81, 9460 Brovst.
Afgørelsen er annonceret den 16. oktober 2012

Klagefristen udløber den 13. november 2012


Landzonetilladelse til opførelse af udhus og drivhus samt lovliggørelse af pavillon på matr.nr. 2d Torslev By, torslev, beliggende Aggersundvej 64, 9460 Brovst.
Afgørelsen er annonceret den 11. oktober 2012

Klagefristen udløber den 8. november 2012 

 

Landzonetilladelse til opførelse af udhus på ejendommen matr.nr. 1bb Fjerritslev By, Kollerup beliggende Vestergaardsvej 18, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 10. oktober 2012

Klagefristen udløber den 7. november 2012

 

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) til etablering af 2 stk. tordenvejrshytter på Blokhus golfbane, matr.nr. 100a Hune By, Hune beliggende Hunetorvej 115, 9492 Blokhus.

Afgørelsen er annonceret den 9. oktober 2012

Klagefristen udløber den 6. november 2012

 

Landzonetilladelse til indretning af ferielejligheder og aktivitetsområde på ejendommen matr.nr. 8b V. Svenstrup By, Hjortdal beliggende Slettestrandvej 26, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 5. oktober 2012

Klagefristen udløber den 2. november 2012

 

Landzonetilladelse til indretning af bolig i udhus på ejendommen matr.nr. 36a Den Nordvestlige Del, Vedsted beliggende Gjølvej 7, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 5. oktober 2012

Klagefristen udløber den 2. november 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af møddingshus på ejendommen matr.nr. 18a Gjøl By, Gjøl beliggende Nørredigevej 179, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 2. oktober 2012

Klagefristen udløber den 30. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen matr. nr. 1aa Vilsbækminde, Brovst, beliggende Mosevej 14, Øland, 9460 Brovst.
Afgørelsen er annonceret den 1. oktober 2012

Klagefristen udløber den 30.oktober 2012

 

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering/udvidelse af 5 søer på ejendommen matr. nr. 21f og 28a Hvolgård, Øland, beliggende Rolighed 5, Øland, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 1. oktober 2012

Klagefristen udløber den 30.oktober 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 4a Østrup By, Saltum beliggende Søndergade 100, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 1. oktober 2012

Klagefristen udløber den 29. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 1dl Oxholm Hgd., Øland, beliggende Klausholmvej 55, 9460 Brovst.

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 28. september 2012

Klagefristen udløber den 26. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 11d Torslev By, Torslev, beliggende Kjålagervej 11, 9460 Brovst.

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 28. september 2012

Klagefristen udløber den 26. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til midlertidigt ophold (ændret anvendelse) i fritidshuset på matr.nr. 22dg Hune By, Hune, beliggende Valmuemarken 27, 9492 Blokhus.

Afgørelsen er annonceret den 28. september 2012

Klagefristen udløber den 26. oktober 2012

  

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 100f Hune By, Hune, beliggende Fennen 36, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 26. september 2012

Klagefristen udløber den 24. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 8d Tranum By, Tranum beliggende Tranum Engevej 192, 9460 Brovst.

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 24. september 2012

Klagefristen udløber den 22. oktober 2012


Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig og udhus på ejendommen matr.nr. 6d Kollerup By, Kollerup beliggende Skråvejen 67, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. september 2012

Klagefristen udløber den 19. oktober 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 3i Faarup By, Saltum beliggende Faarupvej 118, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 20. september 2012

Klagefristen udløber den 18. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til udvidelse af boligens tagetage på matr.nr. 1ev Nr. Skovsgård, Ø. Svenstrup, beliggende Nr. Skovsgård 67, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 19. september 2012

Klagefristen udløber den 17. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af carport på ejendommen matr.nr. 1n Ålegård Hgd., Skræm beliggende Møllevejen 37, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 19. september 2012

Klagefristen udløber den 17. oktober 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) til nedrivning og genopførelse af udhusbygning på ejendommen matr.nr. 3c Ålegård Hgd., Skræm beliggende Ålborgvej 377, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 19. september 2012

Klagefristen udløber den 17. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 2c og 2f Klim By, Klim, beliggende Havvejen 35, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 13. september 2012

Klagefristen udløber den 12. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 4aTrudslev By, Ingstrup, beliggende Vestermarksvej 37, 9480 Løkken.

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 11. september 2012

Klagefristen udløber den 9. oktober 2012


Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 52b Gøttrup By, Gøttrup, beliggende Fuglskærvej 24, 9690 Fjerritslev.

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 7. september 2012

Klagefristen udløber den 5. oktober 2012


Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus på matr.nr. 16 Bratskov Hgd., Brovst, beliggende Fredensdal 54, 9460 Brovst  

Afgørelsen er annonceret den 1. september 2012

Klagefristen udløber den 1. oktober 2012

 

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 1v ålegård Hgd., Skræm, beliggende Møllevejen 74, 9690 Fjerritslev. 

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 3. september 2012

Klagefristen udløber den 1. oktober 2012 

 

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på tracker på ejendommen matr.nr. 21c m.fl. V. Thorup By, V. Thorup, beliggende Thorup Strandvej 238, 9690 Fjerritslev. Afgørelsen er annonceret den 28. august 2012

Klagefristen udløber den 25. september 2012
  

Landzonetilladelse til opførelse af udhus/garage på ejendommen matr.nr. 20d Hvolgård, Øland beliggende Østerbyvej 10, Øland, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 24. august 2012

Klagefristen udløber den 21. september 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 15b Gjøl By, Gjøl beliggende kjellerupsvej 281, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 24. august 2012

Klagefristen udløber den 21. september 2012

 

Landzonetilladelse til udvidelse af vandværksbygning på ejendommen matr.nr. 1z Gjøl By, Gjøl beliggende Bygstubben 22, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 20. august 2012

Klagefristen udløber den 17. september 2012

 

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 1c Ejstrup By, Tranum beliggende Tranum Engevej 212, 9460 Brovst.

Der er samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 17. august 2012

Klagefristen udløber den 14. september 2012

 

Landzonetilladelse til tilbygning af stuehus på matr.nr. 19ar Den sydøstlige Del, Vedsted, beliggende Slusevej 199, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 17. august 2012

Klagefristen udløber den 14. september 2012

  

Landzonetilladelse til opførelse af fritliggende stuehus på ejendommen matr.nr. 2a m.fl. Bjørnkjær Hgd., Biersted beliggende Markhusevej 21, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 17. august 2012

Klagefristen udløber den 14. september 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af en fritliggende gyllebeholder på matr.nr. 20d Gjøl By, Gjøl, beliggende nord for Marken 65, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 17. august 2012

Klagefristen udløber den 14. september 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til nedrivning og genopførelse af tilbygning på ejendommen matr.nr. 1b Hjortdal By, Hjortdal beliggende Telefondalen 61B, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 15. august 2012

Klagefristen udløber den 12. september 2012

 

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 10b Sdr. Bratbjerg By, Tranum beliggende Tranum Engevej 85, 9460 Brovst.

Der er samtidig trffet afgørelse om ikke VVM-pligt. VVM-screeningen ses her.

Afgørelsen er annonceret den 15. august 2012

Klagefristen udløber den 12. september 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 12d Klim By, Klim beliggende Engvej 65, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 15. august 2012

Klagefristen udløber den 12. september 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 21b Attrup By, Torslev beliggende Attrupvej 41, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 10. august 2012

Klagefristen udløber den 11. september 2012

 

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse på matr.nr. 8r  Klim By, Klim, beliggende Sandvejen 32, 9690 Fjerritslev
Afgørelsen er annonceret den 9. august 2012

Klagefristen udløber den 6. september 2012

 

 

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 40b Klim By, Klim, beliggende Alvejen 385, Klim Fjordholme, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 9. august 2012

Klagefristen udløber den 6. september 2012

 

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 230 til ændret anvendelse fra garage til bolig, på matr.nr. 102q Hune By, Hune, beliggende Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 8. august 2012

Klagefristen udløber den 5. september 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 23b Ingstrup By, Ingstrup, beliggende Gl. Ingstrupvej 55, Ingstrup, 9480 Løkken 

Afgørelsen er annonceret den 8. august 2012

Klagefristen udløber den 5. september 2012

 

 

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på stativ på matr.nr. 6a Bratskov Hgd., Brovst, Fredensdal 36, 9460 Brovst.  

Afgørelsen er annonceret den 7. august 2012

Klagefristen udløber den 4. september 2012

 

Landzonetilladelse til genopførelse af nedbrændt bolig på matr.nr. 38e Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Gjølvej 99, Birkelse, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 24. juli 2012

Klagefristen udløber den 21. august 2012

 

 

Landzonetilladelse til udnyttet tagetage til beboelse i stuehuset på matr.nr. 5a Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Vestkystvejen 44, Under Lien, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 20. juli 2012

Klagefristen udløber den 17. august 2012

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus med velfærdsrum samt til ny garage på landbrugsejendommen matr.nr. 2a Røgild By, Brovst, beliggende Fristrupvej 6, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 20. juli 2012

Klagefristen udløber den 17. august 2012

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus og halmfyr på landbrugsejendommen matr.nr. 22d Sdr. Saltum By, Saltum, beliggende Smedegaardsvej 35, 9493 Saltum. 

Afgørelsen er annonceret den 18. juli 2012

Klagefristen udløber den 15. august 2012

 

 

Landzonetilladelse til tilbygning af bolig samt ændret anvendelse af en del af bolig til garage på matr.nr. 12c Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Kvorupvej 155, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 17. juli 2012

Klagefristen udløber den 14. august 2012

 

 

Landzonetilladelse (lovliggørelse) til at forhøje jordvold omkring sø på ejendommen matr.nr. 12q Fårup By, Saltum, beliggende Solvejen 10, 9493 Saltum

Afgørelsen er annonceret den 18. juli 2012

Klagefristen udløber den 15. august 2012

 

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på landbrugsejendommen matr.nr. 5e Den sydlige Del, Jetsmark, beliggende Højvej 2, Moseby, 9490 Pandrup

Afgørelsen er annonceret den 13. juli 2012

Klagefristen udløber den 10. august 2012

 

 

Landzonetilladelse og disp. fra skovbyggelinjen til genopførelse af lade på landbrugsejendommen matr.nr. 1a Nørtorup, Hjortdal, beliggende Nørtorupvej 75, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 10. juli 2012

Klagefristen udløber den 7. august 2012

 

Landzonetilladelse og disp. fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 93m Vildmosen, Biersted, beliggende Engvej 320, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 4. juli 2012

Klagefristen udløber den 1. august 2012

 

Landzonetilladelse og disp. fra skovbyggelinjen til opførelse af udhus på landbrugsejendommen matr.nr. 89a Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Dybdalsvej 53, Tranum, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 3. juli 2012

Klagefristen udløber den 31. juli 2012


 

 

Landzonetilladelse og disp. fra skovbyggelinjen til opførelse af udhus på matr.nr. 46b Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Krogen 5, Tranum, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 3. juli 2012

Klagefristen udløber den 31. juli 2012

 

 

Landzonetilladels til opstilling af en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 50b Nr. Bratbjerg, Tranum beliggende Strandvejen 78, Tranum, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 3. juli 2012

Klagefristen udløber den 31. juli 2012
 

Landzonetilladels til etablering af komposteringsplads på ejendommen matr.nr. 3d Vildmosen, Biersted beliggende ved Holtebakkevej 159, 9430 Vadum.

Afgørelsen er annonceret den 3. juli 2012

Klagefristen udløber den 31. juli 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af en garage på ejendommen matr.nr. 48b Biersted By, Biersted, beliggende Smalbyvej 66, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 28. juni 2012

Klagefristen udløber den 26. juli 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af en driftsbygning til landbrugsejendommen matr.nr. 1l Den Nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Tranumvej 194, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 22. juni 2012

Klagefristen udløber den 20. juli 2012

 

 

Landzonetilladelse til udskiftning af antenner i højspændingsmast på ejendommen matr.nr. 1ad Ålegård Hgd., Skræm beliggende ved Ålborgvej 302, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. juni 2012

Klagefristen udløber den 19. juli 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 6f Skræm By, Skræm, Husbyvej 224, 9690 Fjerritslev
Afgørelsen er annonceret den 19. juni 2012

Klagefristen udløber den 17. juli 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af udebokse til heste på ejendommen matr.nr. 115a Nr. Bratbjerg, Tranum beliggende Klithusevej 61, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 19. juni 2012

Klagefristen udløber den 17. juli 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af mindre vognmandsforretning på matr.nr. 3d Den Nordvestlige Del, Vedsted beliggende Ulvehusvej 5, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 14. juni 2012

Klagefristen udløber den 12. juli 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af stuehus og garage på matr.nr. 141ae Gjøl By, Gjøl beliggende Nørredigevej 164, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 12. juni 2012

Klagefristen udløber den 10. juli 2012

 

Landzonetilladelse til tilbygning af eksisterende udhus på matr.nr. 45 Ingstrup By, Ingstrup, Gl. Ingstrupvej 59, 9480 Løkken.

Afgørelsen er annonceret den 11. juni 2012

Klagefristen udløber den 9. juli 2012

 

Landzonetilladelse til etablaering af et mini-vådområde ved Bovstbækken, matr.nr. 13b Den Nordvestlige Del, Vedsted tilhørende Tranumvej 34, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 11. juni 2012

Klagefristen udløbder den 9. juli 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af erhvervs-/velfærdsbygning på ejendommen matr.nr. 50a Nørhalne By, Biersted beliggende Engvej 39, Nørhalne, 9430 Vadum

Afgørelsen er annonceret den 11. juni 2012

Klagefristen udløber den 9. juli 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på matr.nr. 1cq Slettegård, Hjortdal beliggende Under Lien 55, Slettestrand, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 1. juni 2012

Klagefristen udløber den 29. juni 2012

 

Landzonetilladelse til genopførelse af lade og hestestald på matr.nr. 42b Sdr. Saltum By, Saltum, beliggende Rendbækvej 43, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 30. maj 2012

Klagefristen udløber den 28. juni 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af en ca. 300 m2 kunstig havesø på matr.nr. 47a Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Gl. Landevej 112, Birkelse, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 30. maj 2012

Klagefristen udløber den 28. juni 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende garage på ejendommen matr.nr. 39d Skræm By, Skræm beliggende Skræmvej 175, Skræm, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 28. maj 2012

Klagefristen udløber den 25. juni 2012

 

Landzonetilladelse til at drive rideskole og hesteopstaldning på matr.nr. 1bb Slettegård, Hjortdal, beliggende Hjortdalvej 74, hjortdal, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 23. maj 2012

Klagefristen udløber den 20. juni 2012

 

Landzonetilladelse til at tilbygge Biersted Dyrehospital på matr.nr. 8bl Biersted By, Biersted, beliggende Sundbyvej 13B, Biersted, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 22. maj 2012

Klagefristen udløber den 19. juni 2012

 

 

Landzonetilladelse til etablering af en ca. 300 m2 kunstig havesø på matr.nr. 21 Bratskov Hgdg., Brovst, beliggende Fredensdal 44, 9460 Brovst.  

Afgørelsen er annonceret den 18. maj 2012

Klagefristen udløber den 15. juni 2012

 

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 1ad Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Tranumvej 194, Birkelse, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 16. maj 2012

Klagefristen udløber den 13. juni 2012

 

 

Landzonetilladelse, dispesnation fra skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen til opførelse af et garageanlæg ved Aabybro Mejeri, matr.nr. 1i Åby By, Åby, beliggende Brogårdsvej 148, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 16. maj 2012

Klagefristen udløber den 13. juni 2012

 

 

Landzonetilladelse til genopførelse af vindmølle på ejendommen matr.nr. 1aø Nr. Økse Sø, Brovst beliggende i vindmølleparken i Nørre Økse Sø.

Afgørelsen er annoceret den 16. maj 2012

Klagefristen udløber den 13. juni 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af idrætssal på Han Herreders Ungdomsskole på ejendommen matr.nr. 5s Husby By, Kettrup beliggende Aggersundvej 237, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 10. maj 2012

Klagefristen udløber den 7. juni 2012

 

Landzonetilladelse til at opføre et maskinhus på matr.nr. 33o Gjøl By, Gjøl, beliggende Gårdkærsvej 54, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 10. maj 2012

Klagefristen udløber den 7. juni 2012
 

Landzonetilladelse til etablering af en maks. 1000 m2 stor kunstig sø på matr.nr. 96 Klim By, Klim, beliggende øst for sommerhusområdet Thorup Strand Øst, syd for Havvejen.

Afgørelsen er annonceret den 7. maj 2012

Klagefristen udløber den 4. juni 2012

 

Landzonetilladelse til at tilbygge klubhus og ændret anvendelse til P-areal på DCH's hundetræningsbane påhenholdsvis Delnr. 1 af matr.nr. 8f samt matr.nr. 3a Ø.Svenstrup By, Ø.Svenstrup, beliggende
Tingskovvej 24A, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 2. maj 2012

Klagefristen udløber den 31. maj 2012

 

 

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på matr.nr. 1ab Ålegård hgd., Skræm, beliggende Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 3. maj 2012

Klagefristen udløber den 31. maj 2012
  

Landzonetilladelse til etablering af en sø på matr.nr. 67k Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Bratbjerg 87, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 26. april 2012

Klagefristen udløber den 25. maj 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af drivhus på 84 m2 på matr.nr. 5k Jarmsted By, Tranum, beliggende Jarmsted Byvej 6, Tranum, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 25. april 2012

Klagefristen udløber den 25. maj 2012

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af hestestald og hestely på matr.nr. 11ø Den sydlige Del, Jetsmark, beliggende Gl. Brugsvej 8, Kaas. 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 25. april 2012

klagefristen udløber den 25. maj 2012  

 

 

Landzonetilladelse til genopførelse af bolig og garage på matr.nr. 11i Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Engesgaardsvej 1, 9490 Pandrup. 

Afgørelsen er annonceret den 24. april 2012

Klagefristen udløber den 25. maj 2012

 

 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse( midlertidigt ophold) i fritidshus på matr.nr. 53c Klim By, Klim, beliggende Gl Kongevej 229, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 23. april 2012

Klagefristen udløber den 24. maj 2012

 

 

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset på landbrugsejendommen matr.nr. 17a Gøttrup By, Gøttrup, beliggende Gøttrupvej 62, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 20. april 2012

Klagefristen udløber den 21. maj 2012

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen matr.nr. 50a Nørhalne By, Biersted beliggende Engvej 39, 9430 Vadum.

Afgørelsen er annonceret den 13. april 2012

Klagefristen udløber den 11. maj 2012

 

Landzonetilladelse til at opføre et drivhus på matr.nr. 6d Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Engesgaardsvej 57, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 12. april 2012

Klagefristen udløber den 10. maj 2012

 

Landzonetilladelse til indretning af 1. sal på beboelseshuset på matr.nr. 1bx Ålegård Hgd., Skræm, beliggende Ålborgvej 258, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 2. april 2012

Klagefristen udløber den 1. maj 2012

 

 

Landzonetilladelse til etablering af en maks. 300 m2 kunstig havesø på matr.nr. 19a Gjøl By, Gjøl, beliggende Langesbjergvej 48, Gjøl, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 30. marts 2012

Klagefristen udløber den 27. april 2012

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af havehus og overdækket areal på matr.nr. 2a Skræm By, Skræm, beliggende Skræmvej 154, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 29. marts 2012

Klagefristen udløber den 26. april 2012

 

 

Landzonetilladelse til etablering af entreprenør- og vognmandsforretning på matr.nr. 77c Den Nordvestlige Del, Vedsted beliggende Sandmosevej 32, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 29. marts 2012

Klagefristen udløber den 26. april 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af en medhjælperbolig til landbrugsejendommen Kettrupvej 61, 9480 Løkken, på matr.nr. 4b Kettrupgaard, Ingstrup,

beliggende Kettrup Bjerge vej 25, 9480 Løkken.

Afgørelsen er annonceret den 28. marts 2012

Klagefristen udløber den 25. april 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af 2 stk. midlertidige beboelsespavilloner samt 1 stk. fællespavillon på Brovst Asylcenter,
matr.nr. 49g Nr. Bratbjerg By, Tranum, beliggende Vestkystvejen 78, Tranum, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 23. marts 2012

Klagefristen udløber den 20. april 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af stuehus samt landzonetilladelse og dispensation til opførelse af udhus og overdækket terrasse med tagterrasse

på matr.nr. 1 Tværkær, Lerup, beliggende Stagstedvej 54, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 20. marts 2012

Klagefristen udløber den 17. april 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig matr.nr. 17t Torslev By, Torslev, beliggende Lundbakkevej 38, Torslev, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 20. marts 2012

Klagefristen udløber den 17. april 2012

 

Landzonetilladelse til udendørsoplag og container med fyr på ejendommen matr.nr. 8f m.fl. Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Engesgaardsvej 43, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 15. marts 2012

Klagefristen udløber den 12. april 2012 
 

Landzonetilladelse samt dispensation fra BR10 til opførelse af en dobbelt carport på matr.nr. 12i Biersted By, 9440 Aabybro, beliggende Zachosvej 10, Biersted, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 13. marts 2012

Klagefristen udløber den 10. april 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af hestestald og lade på i alt 150 m2 på landbrugsejendommen matr.nr. 1cv Den sydlige Del, Jetsmark, beliggende Rødhusvej 180, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 12. marts 2012

Klagefristen udløber den 10. april 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af toiletbygning og overdækket terrasse på ejendommen matr.nr. 3c V. Svenstrup By, Hjortdal beliggende Slettestrandvej 52, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 9. marts 2012

Klagefristen udløber den 10. april 2012 

 

Landzonetilladelse til etablering af containerplads samt oplag af entreprenørmaskiner på matr.nr. 46a Gøttrup By, Gøttrup, beliggende Drøstrupvej 80, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 6. marts 2012

Klagefristen udløber den 3. april 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af læskur til heste på matr.nr. 1bq Langeslund, Brovst beliggende Nørre Skoveng 15, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 28. februar 2012

Klagefristen udløber den 27. marts 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på matr.nr. 9v V.Torup By, V.Torup, beliggende Thorup Strandvej 31, V. Thorup, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 23. februar 2012

Klagefristen udløber den 22. marts 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til udskiftning af sommerhus på matr.nr. 6o Ejersted By, Saltum, beliggende Tippen 22, 9493 Saltum

Afgørelsen er annonceret den 28. februar 2012

Klagefristen udløber den 27. marts 2012


Landzonetilladelse til etablering af mini-vådområde syd for Albækken, matr.nr. 2b, 22g og 64d Den Nordlige Del, Jetsmark.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside den 20. februar 2012

Klagefristen udløber den 19. marts 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af fodboldgolf- og krolfbane på mat.rnr. 2ø Bratbjerg Gde., Tranum, beliggende Tranumvej 85, Tranum, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 21. februar 2012

Klagefristen udløber den 20. marts 2012

 

Landzonetilladelse til etablering af et besøgscenter i Blokhus Klitplantage på mat.rnr. 61b Hune By, Hune, beliggende øst for Plantørensvej 20, 9492 Blokhus.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 16. februar 2012

Klagefristen udløber den 15. marts 2012

 

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 2a Hingelbjerge gde., Kollerup, beliggende Aldrupvej 86, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 25. januar 2012

Klagefristen udløber den 24. februar 2012

 

Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 90b Hune By, Hune, beliggende Kystvejen 25, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 24. januar 2012

Klagefristen udløber den 21. februar 2012
 

Landzonetilladelse til udstykning af 21 fritidsgrunde på Naturstyrelsens areal matr.nr. 7a Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Ejstrup Strandvej 8-48, 9460 Brovst.

Bilag 1 oversigtskort

Bilag 2 udstykningsplan dateret 23. nov. 2011

Bilag 3 Måleblad for 16 fritidsgrunde

Afgørelsen er annonceret den 24. januar 2012

Klagefristen udløber den 21. februar 2012

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af bolig på ejendommen matr.nr. 1bq Torup Strandhuse, V. Torup beliggende Thorup Strandvej 282, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 24. januar 2012

Klagefristen udløber den 21. februar 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen matr.nr. 37g Den Nordlige Del, Jetsmark beliggende Engesgaardsvej 21, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 17. januar 2012

Klagefristen udløber den 14. februar 2012

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til udskiftning af sommerhus på matr.nr. 8f Hjortdal By, Hjortdal, beliggende Gl Hvarrevej 51, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 10. januar 2012

Klagefristen udløber den 7. februar 2012

 

Landzonetilladelse til udstykning af del af matr.nr. 8ah Klim By, Klim beliggende ved Terpvej 105, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 5. januar 2012

Klagefristen udløber den 2. februar 2012

 

Landzonetilladelse til opførelse af traktorskur på ejendommen matr.nr. 2aa Bratbjerg Gde., Tranum beliggende Over Søen 12, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 3. januar 2012

Klagefristen udløber den 31. januar 2012 

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til at udskifte legeredskaberne på en legeplads på Svinkløv Camping på ejendommen matr.nr. 29ak Telling By, Lerup, beliggende Svinkløvvej 541, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 13. december 2011

Klagefristen udløber den 10. januar 2012
 

Landzonetilladelse til opførelse af bålhytte ved spejderhytte på ejendommen matr.nr. 16b Nr.Saltum By, Saltum, beliggende Nolsvej 5, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 29. november 2011

Klagefristen udløber den 27. december 2011
  

Landzonetilladelse til genopførelse af stuehus samt opførelse af hestestald. 2 stk. midlertidige beboelsespavilloner på landbrugsejendommen, matr.nr. 1aa Vilsbæksminde, brovst, beliggende Mosevej 14, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 29. november 2011

Klagefristen udløber den 27. december 2011

  

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen matr.nr. 37a Haverslev By, Haverslev beliggende Holmsøvej 41, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 29. november 2011

Klagefristen udløber den 27. december 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af to kennelhuse på ejendommen matr.nr. 6f Kettrup by, Kettrup, Tranum, beliggende Gøttruphavevej 60, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 15. november 2011

Klagefristen udløber den 13. december 2011
 

Landzonetilladelse til opførelse af udhus på ejendommen matr.nr. 107ap Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Udholmvej 42, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 15. november 2011

Klagefristen udløber den 13. december 2011 

 

Landzonetilladelse til udvidelse af bolig på ejendommen matr.nr. 35i Åby By, Åby beliggende Toftegårdsvej 42, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 7. november 2011

Klagefristen udløber den 5. december 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til udhus på ejendommen matr.nr. 19ao Sdr. Saltum By, Saltum beliggende Storgaardsvej 19, 9493 Saltum

Afgørelsen er annonceret den 1. november 2011

Klagefristen udløber den 29. november 2011

 

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bolig mv. på matr.nr. 1h Janum By, Ø. Svenstrup, beliggende Janum Mølle 6, 9460 Brovst

Afgørelsen er annonceret den 18. oktober 2011

Klagefristen udløber den 15. november 2011 
 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af fritidshus til helårsbolig på matr.nr. 102u Hune By, Hune, beliggende Spergelvej 9, 9490 Pandrup

Afgørelsen er annonceret den 18. oktober 2011

Klagefristen udløber den 15. november 2011
 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af fritidshus på matr.nr. 22ey Hune By, Hune, beliggende Kæruldvej 6, Hune, 9492 Blokhus

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 14. oktober 2011

Klagefristen udløber den 11. november 2011

 

Landzonetilladelse til genopførelse af landbrugsbygninger (stuehus og udhus) på matr.nr. 43a Hune By, Hune, beliggende Pirupvejen 107, 9492 Blokhus

Afgørelsen er annonceret den 18. oktober 2011

Klagefristen udløber den 15. november 2011

 

Landzonetilladelse til en etableret lejrplads med sheltere mv. på ejendommen matr.nr. 61b Hune By, Hune, beliggende Plantørensvej 20, 9492 Blokhus.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 5. oktober 2011

Klagefristen udløber den 2. november 2011
 

Landzonetilladelse til genopførelse af tidligere staldbygning på ejendommen matr.nr. 1bl Nr. Bratbjerg, Tranum beliggende Strandvejen 143, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 11. oktober 2011

Klagefristen udløber den 8. november 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af hundetræningsbane på ejendommen matr.nr. 40t Åby By, Åby beliggende Toftegårdsvej 172, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 11. oktober 2011

Klagefristen udløber den 8. november 2011.

 

Landzonetilladelse til opførelse af nye campinghytter på Løkken Klit Camping, matr.nr. 7m Klitterne, Ingstrup beliggende Jørgen Jensensvej 2, 9480 Løkken.

Afgørelsen er annonceret den 4. oktober 2011

Klagefristen udløber den 1. november 2011

 

Landzonetilladelse til udskiftning af apparathus til Nyfors på matr.nr. 1nd Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup, beliggende Vestergade 87, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 23. september 2011

Klagefristen udløber den 24. oktober 2011


Landzonetilladelse til indretning af tagetage til beboelse plus opdeling i to boliger på matr.nr. 12a Nørhalne By, Biersted, beliggende Nordkærvej 15, 9430 Vadum.

Afgørelsen er annonceret den 27. september 2011

Klagefristen udløber den 25. oktober 2011 
 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal samt genopførelse af Skræm Vandværk på matr.nr. 39a Skræm By, Skræm, beliggende Skræmvej 169, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 27. september 2011

Klagefristen udløber den 25. oktober 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af sal på ejendommen matr.nr. 5s Husby By, Kettrup beliggende Aggersundvej 237, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 6. september 2011

Klagefristen udløber den 4. oktober 2011 

 

Landzonetilladelse til tilbygning af udhus på matr.nr. 2i Bratskov Hgd., Brovst, beliggende Fredensdal 57, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 6. september 2011
Klagefristen udløber den 4. oktober 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 59 til tilbygning af "Krabben" på matr.nr. 9eV. Svenstrup By, Hjortdal, beliggende Slettestrandvej 6, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 30. august 2011

Klagefristen udløber den 27.september 2011
 

Landzonetilladelse til væksthus, maskinhus- og værksted, udvidelse af butiks- og salgsareal, lovligørelse af byggeri på gartneriet på matr.nr. 19r Den sydøstlige Del, Vedsted, beliggende Slusevej 70, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 23. august 2011

Klagefristen udløber den 20.september 2011

 

Landzonetilladelse til genopførelse af nedbrændt bolig inkl. garage på matr.nr. 7i Gøttrup By, gøttrup, beliggende Gøttrupvej 90, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 16. august 2011

Klagefristen udløber den 13.september 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af en garage på matr.nr. 131h Sdr. Saltum By, Saltum, beliggende Stokengen 1, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 16. august 2011

Klagefristen udløber den 13.september 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 2ba Bjørnkjær Hgd., Biersted, beliggende Markhusevej 22, Biersted, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 16. august 2011

Klagefristen udløber den 13. september 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinje) til opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 25a Telling By, Lerup beliggende Fosdalvej 15, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 2. august 2011

Klagefristen udløber den 30. august 2011

 

Landzonetilladelse til indretning af keramikværksted i tidligere udhusbygning på ejendommen matr.nr. 1k Torup Strandhuse, V. Torup beliggende Fiskerstien 9, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 2. august 2011

Klagefristen udløber den 30. august 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere en sø på matr.nr. 8c Gøttrup By, Gøttrup, beliggende Gøttrupstrandvej 110, 9690 Fjerritslev

Afgørelsen er annonceret den 26. juli 2011

Klagefristen udløber den 23. august 2011
 

Landzonetilladelse til at anvende 154 m2 tidligere landbrugsbygning og til at opføre 95 m2 stor pavillon til Kreahaven på ejendommen matr.nr. 5b Fristrup By, Vedsted, beliggende Fristrup Kærvej 38, 9440 Aabybro

Afgørelsen er annonceret den 26. juli 2011

Klagefristen udløber den 23. august 2011
 

Landzonetilladelse til opførelse af bolig på ejendommen matr.nr. 34a Bejstrup By, Bejstrup, beliggende Blegebrøndevej 30, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 15. juli 2011

Klagefristen udløber den 12. august 2011
 

Landzonetilladelse til opbevaring af spildevandsslam i to gylletanke på ejendommen matr.nr. 1g m.fl.  Røgild By,Brovst, beliggende Røgildvej 42, Røgild, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 19. juli 2011

Klagefristen udløber den 16. august 2011


Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 2a Røgild By,Brovst, beliggende Fristrupvej 6, Røgild, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 20. juli 2011

Klagefristen udløber den 17. august 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af garage til Bondegårdsdagplejen samt opførelse af hestely m.v. på mat.rnr. 7h Biersted By, Biersted, beliggende på Hedebovej 12, Biersted, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 5. juli 2011

Klagefristen udløber den 2. august 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af tilbygning til sommerhus på ejendommen matr.nr. 22cl Hune By, Hune beliggende Klintevej 20, 9492 Blokhus.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 21. juni 2011

Klagefristen udløber den 19. juli 2011
 

Landzonetilladelse til opførelse af garage/udhus på ejendommen matr.nr. 4f Tanderup By, Haverslev beliggende Lørstedvej 71, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 28. juni 2011

Klagefristen udløber den 26. juli 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen matr.nr. 10c Den Sydlige Del, Jetsmark beliggende Svanemosevej 21, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 21. juni 2011

Klagefristen udløber den 19. juli 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 3e V. Torup By, Torup, beliggende Thorup Strandvej 25, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. juni 2011

Klagefristen udløber den 19. juli 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af garage på matr.nr. 1c Torpet By, Saltum, beliggende Løthvej 40, 9493 Saltum. 

Afgørelsen er annonceret den 21. juni 2011

Klagefristen udløber den 19. juli 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr 43a Åby By, Åby, beliggende Kærvej 111, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 21. juni 2011

Klagefristen udløber den 19. juli 2011

 

 

Landzonetilladelse til udvidelse af boligarealet på Opholdsstedet Myagergård, matr.nr. 8b Skræm By, Skræm, beliggende Myagervej 94, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 21. juni 2011

Klagefristen udløber den 19. juli 2011

 

 

Landzonetilladelse til ophold i sommerhus på matr.nr. 48f Vildmosen, Biertsted beliggende Biersted Mosevej 56, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 14. juni 2011

Klagefristen udløber den 12. juli 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af kartoffellager på matr.nr. 1bp Vildmosen, Åby beliggende Damvej 215, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 7. juni 2011

Klagefristen udløber den 5. juli 211

 

Landzonetilladelse til opførelse af hestestald på matr.nr. 8d Den Sydlige Del, Jetsmark beliggende Kridtvej 32, Moseby, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 7. juni 2011

Klagefristen udløber den 5. juli 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af en garage på matr.nr. 38d Den mellemste Del, Jetsmark, beliggende Kvorupvej 93, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 31. maj 2011

Klagefristen udløber den 28. juni 2011

 

Landzonetilladelse til udstykning af del af matr.nr. 49d Gøttrup By, Gøttrup beliggende ved Gøttrupstrandvej 34, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 31. maj 2011

Klagefristen udløber den 28. juni 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på matr.nr. 114a Nr. Bratbjerg, Tranum - beliggende Sandmosevej 477, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 17. maj 2011

Klagefristen udløber den 14. juni 2011
 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af nyt sommerhus på matr.nr. 6ak Ejersted By, Saltum - beliggende Guldagervej 45, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 17 maj 2011

Klagefristen udløber den 14. juni 2011
 

Landzonetilladelse ændret anvendelse fra have til vandforsyning (rentvandtankanlæg til Kaas hede Vandværk) på del af matr.nr. 26e Den sydlige Del, Jetsmark - beliggende Kaas Hedevej 17A, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 17 maj 2011

Klagefristen udløber den 14. juni 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af carport på ejendommen matr.nr. 1u Ålegård Hgd., Skræm beliggende Møllevejen 76, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 3. maj 2011

Klagefristen udløber den 31. maj 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af servicebygninger til Jammerbugt Camping, matr.nr. 2d V. Torup By, V. Torup beliggende Thistedvej 546, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 3. maj 2011

Klagefristen udløber den 31. maj 2011

 

Landzonetilladelse til genopførelse af kajakhytte på ejendommen matr.nr. 1b Birkelse Hgd., Åby beliggende i Skeelslund Skov.

Afgørelsen er annonceret den 3. maj 2011

Klagefristen udløber den 31. maj 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af driftsbygning med hestestald, garage og depot på landbrugsejendommen matr.nr. 2a Fristrup By, Vedsted, beliggende Vestergårdsvej 82, 9440 Aabybro.
Afgørelsen er annonceret den 18. april 2011.

Klagefristen udløber den 16. maj 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af ridebane på ejendommen matr.nr. 9u Nørhalne By, Biersted beliggende Ryetvej 10, 9381 Sulsted

Afgørelsen er annonceret den 26. april 2011

Klagefristen udløber den 24. maj 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af carport på ejendommen matr.nr. 102u Hune By, Hune beliggende Spergelvej 9, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 26. april 2011

Klagefristen udløber den 24. maj 2011 
 

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende vognmandsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 81d Den Sydlige Del, Jetsmark beliggende Tranekærvej 110, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 18. april 2011

Klagefristen udløber den 16. maj 2011 

 

Landzonetilladelse til opførelse af hestestald og ridehal på Vesterstrand Ridecenter, matr.nr. 50a Gøttrup By, Gøttrup, beliggende Gøttrupstrandvej 58, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 12. april 2011

Klagefristen udløber den 10. maj 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af erhvervshal på ejendommen matr.nr. 14n Bejstrup By, Bejstrup beliggende Bejstrupvej 182, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 12. april 2011

Klagefristen udløber den 10. maj 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af 3 stk. midlertidige beboelsespavilloner (indtil 1. oktober 2011) på Brovst Asylcenter, matr.nr. 49g Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Vestkystvejen 78, 9460 Brovst.  
Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 29. marts 2011

Klagefristen udløber den 26. april 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 4b Fristrup By, Vedsted, beliggende Vestergårdsvej 36, 9440 Aabybro.
Afgørelsen er annonceret den 29. marts 2011

Klagefristen udløber den 26. april 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø på matr.nr. 37f Den nordvestlige Del, Vedsted, beliggende Gjølvej 37, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 29. marts 2011

Klagefristen udløber den 26. april 2011

 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af udhus, indretning af hestestald, lovliggørelse af læskur til heste på matr.nr. 17a Haverslev By, Haverslev, beliggende Vangvejen 58, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 29. marts 2011

Klagefristen udløber den 26. april 2011

 

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcellen matr.nr. 1n Gøttrup By, Gøttrup, fra ejendommen Kollerup Strandvej 10, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 29. marts 2011

Klagefristen udløber den 26. april 2011

 

Landzonetilladelse til genopførelse af bolig inkl. garage på matr.nr. 21 Bratskov Hgd., Brovst, beliggende Fredensdal 44, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 29. marts 2011

Klagefristen udløber den 26. april 2011

 

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på ejendommen matr.nr. 7c m.fl. Den nordvestlige Del, Vedsted beliggende Gl. Landevej 131, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 22. marts 2011

Klagefristen udløber den 19. april 2011

 

Landzonetilladelse til udvidelse af stuehus på ejendommen matr.nr. 8d Brødslev By, Ingstrup beliggende Kettrupvej 50, 9480 Løkken.

Afgørelsen er annonceret den 22. marts 2011

Klagefristen udløber den 19. april 2011

 

Landzonetilladelse til byggeri, ændret anvendelse samt etablering af institution (privat vuggestue) på matr.nr. 15h Åby By, Åby, beliggende Centralgårdsvej 121, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 15. marts 2011

Klagefristen udløber den 12. april 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 59 til genopførelse af bolig inkl. garage på matr.nr. 8o v. Svensstrup, Hjortdal, beliggende Slettestrandvej 18, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 15. marts 2011

Klagefristen udløber den 12. april 2011

 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra landbrug til vandforsyningsboringer på en del af matr.nr. 1pc Bratskov Hgd., Brovst, beliggende Fredensdal, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 15. marts 2011

Klagefristen udløber den 12. april 2011

 

Landzonetilladelse til genopførelse af maskinhus på ejendommen matr.nr. 24t Nr. Bratbjerg, Tranum beliggende Vestkystvejen 57A, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annoncerety den 15. marts 2011

Klagefristen udløber den 12. april 2011

 

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 ferielejligheder i stuehus på matr.nr. 1a Slettegård, Hjortdal, beliggende Hjortdalvej 121, 9690 Fjerritslev.
Afgørelsen er annonceret den 8. marts 2011

Klagefristen udløber den 5. april 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen matr.nr. 18e Biersted By, Biersted beliggende Aalborgvej 134, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 1. marts 2011

Klagefristen udløber den 29. marts 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af udhus samt indretning af hestestald i eksist. udhus på matr.nr. 15i Ingstrup By, Ingstrup beliggende Engbovej 23, Ingstrup, 9480 Løkken

Afgørelsen er annonceret den 1. marts 2011

Klagefristen udløber den 29. marts 2011

 

Landzonetilladelse til udvidelse af bolig på ejendommen matr.nr. 1ark Lundergård Hgd., Jetsmark beliggende Helledivej 37, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 1. marts 2011

Klagefristen udløber den 29. marts 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på ejendommen matr.nr. 26d Hvolgård, Øland beliggende Sønderkær 10, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 22. februar 2011

Klagefristen udløber den 22. marts 2011

 

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 1a Andrup By, Kollerup beliggende Grønnestrandsvej 230, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 22. februar 2011

Klagefristen udløber den 22. marts 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af 4 campinghytter på Guldager Camping på ejendommen matr.nr. 4m Ejersted By, Saltum beliggende Bondagervej 67, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 15. februar 2011

Klagefristen udløber den 15. marts 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen matr.nr. 50a Nørhalne By, Biersted beliggende Engvej 39, 9430 Vadum.

Afgørelsen er annonceret den 15. februar 2011

Klagefristen udløber den 15. marts 2011.

 

Landzonetilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 1g Ejstrup By, Tranum, 

beliggende Tranum Engevej 209, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 8. februar 2011

Klagefristen udløber den 8. marts 2011

 

Landzonetilladelse til en mindre udvidelse af boligarealet på opholdsstedet Solskovgaard, på landbrugsejendommen matr.nr. 1dt Nr. Skovsgaard, Brovst,

beliggende Solskovvej 47, 9460 Brovst.

Afgørelsen er annonceret den 1. februar 2011

Klagefristen udløber den 1. marts 2011 

 

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til stuehus på ejendommen matr.nr. 10b Kollerup By, Kollerup beliggende Kollerup Strandvej 217, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2011

Klagefristen udløber den 22. februar 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af carport på ejendommen matr.nr. 37g Den Nordlige Del, Jetsmark beliggende Engesgaardsvej 21, 9490 Pandrup.

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2011

Klagefristen udløber den 22. februar 2011

 

Landzonetilladelse til opførelse af driftsbygning på ejendommen matr.nr. 11b Kollerup By, Kollerup beliggende Skråvejen 58, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 25. januar 2011

Klagefristen udløber den 22. februar 2011 

 

Landzonetilladelse til opførelse af carport på ejendomen matr.nr. 12k V. Torup By, V. Torup beliggende Thistedvej 446, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret den 11. januar 2011

Klagefristen udløber den 8. februar 2011

 

Landzonetilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 94a Klim By, Klim beliggende Havvejen 241, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 5. januar 2011

Klagefristen udløber den 2. februar 2011

 

Landzonetilladelse til genopførelse af bolig og garage/udhus på matr.nr. 17b Ejersted By, Saltum, beliggende Vadskærvej 18, 9493 Saltum.

Afgørelsen er annonceret den 11. januar 2011

Klagefristen udløber den 8. februar 2011

 

Landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 1a Slettegård, Hjortdal beliggende Hjortdalvej 121, 9690 Fjerritslev.

Afgørelsen er annonceret på hjemmesiden den 4. januar 2011

Klagefristen udløber den 1. februar 2011
 

Landzonetilladesle til opførelse af brændeskur på ejendommen matr.nr. 38c Den Nordvestlige Del, Vedsted beliggende Gjølvej 73, 9440 Aabybro.

Afgørelsen er annonceret den 11. januar 2011

Klagefristen udløber den 8. februar 2011

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Karsten Thoft Jørgensen
Tlf. direkte: 72 57 73 66
ktj@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader