Foroffentlighed på Kommuneplantillæg nr. 33 frem til den 12. september 2016

Mandag den 22. august blev der afholdt borgermøde i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om 20 nye vindmøller ved Thorup-Sletten.

Godt 60 deltagere var mødt op i Aktivitetshuset i Aggersund for at deltage i borgermødet omkring det nye vindmølleprojekt. Formålet med mødet var at informere om den proces, der er sat i gang vedr. de nye vindmøller ved Thorup-Sletten og få idéer og forslag til det videre arbejde.

De afholdte oplæg og referat fra mødet ses nedenfor:

I denne folder finder du information om projektet og planlægningsarbejdet: Se folder.